28 december 2021

NPB-contributie verhoogd

Voor het eerst in drie jaar heeft het hoofdbestuur van de NPB zich genoodzaakt gezien tot een contributieverhoging. Met ingang van 1 januari 2022 wordt zowel het minimale als het maximale lidmaatschapsbedrag met € 0,50 verhoogd. Aangesloten zijn bij de NPB kost je dus voortaan 0,7 procent van je salaris per maand (brutoschaalbedrag), met een minimum van € 7,75 en een maximum van € 14,50.

(Vervroegd) gepensioneerde collega’s komen in aanmerking voor een verlaging van hun NPB-contributie tot het minimumbedrag (vanaf 2022 dus € 7,75 per maand). Die aanspraak gaat in vanaf het moment dat een NPB-lid zijn (vervroegde) pensioen bij de bond meldt.

Meer over:
Vereniging