7 maart 2018

NPB blijft scherp op problemen met ProFit

De komende twee weken is het wervingsteam van de NPB weer duidelijk aanwezig op de politiescholen. Veel politiestudenten melden zich dan bij onze stand met vragen over het onderwijsonderdeel ProFit. Een voor de NPB bekend onderwerp, waar wij ons al sinds de invoering in 2014 actief mee bezighouden.

Begin 2016 organiseerde NPB Jong een digitale peiling onder politiestudenten over hun ervaringen met de nieuwe conditietoets. Ook schakelde de NPB een bewegingsdeskundige in om de uitvoering van de sportonderdelen onder de loep te nemen. Vervolgens is NPB Jong met het Hoofd van de Politieacademie in gesprek gegaan, met name over de toenmalige standaardeisen (geen onderscheid in leeftijd en geslacht) en de onduidelijkheid over de technische uitvoering van de sportonderdelen.

Eisen bijgesteld op initiatief van de NPB
De door ons aangedragen argumenten hebben nog datzelfde jaar geleid tot het invoeren van verschillende eisen voor mannen en vrouwen en uiteenlopende leeftijdsgroepen. Ook mogen sindsdien vrouwelijke studentes een of twee benen bijplaatsen bij de pull-up. En er is een handleiding gerealiseerd om te komen tot meer eenduidigheid bij de uitvoering. Daarin staat bijvoorbeeld duidelijk tot hoe diep de push-up moet worden uitgevoerd.

Geblesseerd?
Veel studenten zijn niet bekend met het beleid waarop je een beroep kunt doen als je door een blessure of een beperking je ProFit niet naar behoren kunt uitvoeren. Je kunt de werkgever dan verzoeken over jouw situatie een objectief medisch advies te laten inwinnen bij het Militair Revalidatiecentrum in Doorn. Als NPB sporen we de trajectbegeleiders regelmatig aan dit traject voor een student in gang te zetten. De werkgever draagt dit beleid namenlijk niet altijd even goed uit!

Heb jij een blessure of beperking? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid! Het oordeel van het Militair Revalidatiecentrum kan voor de Politieacademie aanleiding zijn om jou een vervangende opdracht voor een onderdeel toe te kennen of je op basis van artikel 48 van het examenreglement (onvoorziene omstandigheden) meer tijd te geven om aan de eisen te voldoen.

NPB-rechtshulp ProFit
De afgelopen jaren zijn meerdere studenten met succes geholpen door onze juristen. Zo wisten zij in een aantal gevallen verlenging van de opleiding af te dwingen. Ook hebben we momenteel een rechtszaak lopen voor een lid van de NPB die de kosten voor het Militair Revalidatiecentrum uit zijn eigen risico heeft moeten betalen.

Kortom: heb je vragen, suggesties of onze hulp nodig? Laat het ons dan direct weten via een mailtje aan onze afdeling Individuele Belangenbehartiging of aan NPB Jong.

NPB-beleid fit en gezond blijven
Het onderdeel ProFit is een belangrijk item op de agenda van de NPB. Regelmatig spreken wij hierover met studenten en de Politieacademie. Wij zien fit en gezond blijven als een cruciaal element binnen de Nationale Politie en roepen de werkgever in onze cao-inzet dan ook op om meer te investeren in faciliteiten en mogelijkheden.

Wat kun je zelf doen aan ProFit?

  • Train goed, start meteen, en houd dit bij (bij voorkeur met de daarvoor bestemde app), bespreek je vooruitgang met je sportdocent. Bij twijfel over bijvoorbeeld de uitvoering; vraag om hulp. De academie ziet jou als een professional; waar je hulp nodig hebt moet je er zelf naar vragen.
  • Binnen de eenheid zijn er collega’s van Fit@NP beschikbaar om eventueel advies te geven over voeding en toe te passen technieken. Ze zijn er voor jou om je op het gewenste niveau te brengen.
  • Heb je een beperking of (vermoedelijk) een blessure? Dan kun je via je trajectbegeleider een doorverwijzing vragen voor de quickscan in Doorn.