29 mei 2018

NPB-bestuur vernieuwd

Het congres van de NPB in Enschede heeft ingestemd met de keuze van voormalig Tweede Kamerlid Nine Kooiman (37) als nieuwe bondssecretaris. Ze volgt na zeven jaar Saskia Dorrestein op. Jan Struijs werd opnieuw benoemd als voorzitter en Albert Springer als penningmeester.

Deze drie betaalde krachten vormen samen met het dagelijks bestuur van de NPB. Samen met dertien onbezoldigde bestuurders vormen zij het hoofdbestuur. Sinds 2014 heeft elke NPB-afdeling recht op een eigen vertegenwoordiger in dat hoofdbestuur, per afdeling gekozen door de leden. Deze dertien keuzes worden vervolgens op het NPB-congres bekrachtigd door de vertegenwoordigers van alle leden.

Op de eerste dag van het NPB-congres kon het nieuwe hoofdbestuur bijna volledig ten tonele gevoerd. Alleen voor de afdeling Landelijke Eenheid hadden nog geen verkiezingen plaatsgevonden. De gekozen HB-leden voor de afdelingen Noord-Nederland en Bedrijfsvoering konden helaas niet aanwezig zijn in Enschede.

 • Noord-Nederland: Rob Andringa
 • Oost-Nederland: Reyer Gerritsen
 • Midden-Nederland: Cees de Bruijn
 • Noord-Holland: Klaas Ottens
 • Amsterdam: Murlin Deira
 • Den Haag: Evert-Jan de Haan
 • Rotterdam: Ibrahim Yilgor
 • Zeeland/West-Brabant: Wieger van den Bos
 • Oost-Brabant: Ine van den Oetelaar
 • Limburg: Frans Coumans
 • Landelijke Eenheid: vacature
 • Politieacademie: Herman Dirkmaat
 • Bedrijfsvoering: Patty van Leur
Meer over:
Vereniging