2 juni 2023

NPB-app definitief offline

Sinds 1 juni is de NPB-app niet langer toegankelijk. Daartoe is besloten na hernieuwd advies over de privacy-risico’s die de huidige configuratie met zich meebrengt. Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober vorig jaar had het bestuur al gemeld dat de app in 2023 sowieso op enig moment zou worden afgeschaft. Nieuwe investeringen in de beveiliging ervan waren dan ook niet aan de orde.

De NPB blijft werken aan een intensievere digitale communicatie met en tussen de leden. Dat doel zal de komende tijd echter vooral worden nagestreefd door het lanceren van een meer dynamische website, uitgerust voor allerlei vormen van interactieve informatie-uitwisseling, in combinatie met soortgelijke digitale nieuwsbrieven.

Meer over:
Vereniging