19 september 2017

NPB: alle ballen op het regeerakkoord

Zoals verwacht heeft het waarnemende (demissionaire) kabinet Ruttte-II in zijn Rijksbegroting voor 2018 geen geld uitgetrokken voor het wegwerken van de organisatorische problemen van de Nationale Politie. Is er eenmaal een nieuw kabinet, dan komt daar waarschijnlijk alsnog verandering in. ‘Dat weten we helaas pas als we de inhoud van het regeerakkoord kennen,’ verzucht NPB-voorzitter Jan Struijs. ‘Laten we hopen dat de politiek ons niet veel langer in onzekerheid houdt, dan kan de NPB ook zijn plan de campagne voor 2018 gaan bepalen.’

Vooralsnog zit de enige nieuwe investering in de politie in het extra bedrag van 26 miljoen dat beschikbaar komt voor een intensievere bestrijding van cybercrime. Dat bedrag komt niet in zijn geheel ten goede aan de politie. Een deel ervan is bedoeld voor het versterken van het Openbaar Ministerie, de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). Ook komt een deel terecht bij Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die geacht worden een Digital Trust Centre (DTC) op te zetten voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven.

Verder geen nieuws
Er worden in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie nog wel meer extra investeringen in de politie opgesomd. Maar die waren allemaal al bekend, onder andere uit de Voorjaarsnota van 2017. Achttien miljoen extra voor het uitbreiden van de Speciale Interventie Teams (terrorismebestrijding) bijvoorbeeld of ruim negen miljoen voor het verbeteren van de gebiedsgerichte politie-inzet – met name het door het beter uitrusten van de basisteams en het versterken van de kwaliteit en professionaliteit van deze teams.

Hardnekkige slechte gewoontes
Jan Struijs: ‘Over het grote manco van de Nationale Politie – de chronische onderbezetting – is in deze laatste begroting van het kabinet Rutte II opnieuw niets te vinden. Maar dat was ook niet te verwachten, gezien de jarenlang volgehouden ambitie de operationele sterkte bij de politie te verminderen. Die lijn houdt dit kabinet in zijn laatste begroting vol – ondanks de toevoeging van een kleine 400 extra specialisten om de bestrijding van terrorisme en cybercrime te versterken. (Het nieuwe streefaantal voor de operationele sterkte is nu 50.171 voltijdsbanen geworden in plaats van 49.800.)'

Struijs: 'Ook blijft men inzetten op verdere flexibilisering van de inzet van het personeel - dat wordt straks dus opnieuw een strijdpunt tijdens de CAO-onderhandelingen. En het ministerie handhaaft de slechte gewoonte om politiestudenten tijdens hun praktijkstage als volledig inzetbaar mee te tellen. Een manier om de onderbezetting uit de boeken te houden, terwijl onze leden de gevolgen daarvan dagelijks aan den lijve ondervinden door bijvoorbeeld niet rond te krijgen roosters.’

Wat gaan de vier nieuwe coalitiepartners waarmaken van de mooie woorden over de politie in hun verkiezingsprogramma’s?

Jan Struijs: ‘Ik hoop dat ze onder ogen hebben gezien dat het hoog tijd is voor een forse investering in de operationele sterkte. Er zijn gewoon te weinig mensen voor al het werk dat gedaan moet worden. Een situatie die zo langzamerhand tot schrijnende gevolgen begint te leiden. Datzelfde geldt voor het wegbezuinigen van een fatsoenlijke uitstroomregeling voor agenten die na tientallen jaren politiewerk lichamelijk en geestelijk versleten zijn.

Door op deze punten zijn zorgplicht en verantwoordelijkheid waar te maken kan de politiek een heleboel gezag terugwinnen onder politiemensen. Ik hoop dan ook echt in het regeerakkoord een paar verstandige en toekomstgerichte afspraken aan te treffen.’

Meer over:
CAO