24 augustus 2022

NPB-alert voor aspiranten

In de nieuwe politie-cao 2022-2024 is een verhoging van de maandelijkse schaalbedragen met € 100 vanaf 1 januari 2022 afgesproken, behalve in de speciale salarisschalen voor aspiranten. Aspiranten met werkervaring (ingeschaald in een ‘gewone’ politieschaal) krijgen de salarisverhoging echter wel. Volgens de NPB komt dit juridisch neer op willekeur. Daarom zijn we met de werkgever in gesprek gegaan over een (collectieve) oplossing.

Uit voorzorg roepen we de betreffende aspiranten toch op zich bij de bond te melden, zodat we indien nodig alsnog op tijd (individuele) juridische actie kunnen ondernemen. Concreet gaat het om de collega’s die in 2022 worden betaald in de schalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Het maakt niet uit of die inschaling gebeurd is vanaf je eerste jaar (omdat je al werkervaring had) of vanaf je tweede jaar (het jaar dat alle aspiranten worden ingeschaald in een van deze schalen).

Geen aanspraak
De oproep geldt niet voor aspiranten in het eerste studiejaar, die geen salaris ontvangen maar een tegemoetkoming. Die vergoeding is op 1 augustus voor de opleidingsniveaus 2, 3 en 4 structureel verhoogd naar € 1.100 per maand en voor de opleidingsniveaus 5 en 6 naar € 1.200 per maand.

Onbegrip
Het heeft de afgelopen weken op de werkvloer tot veel onbegrip geleid dat aspiranten die vanwege hun werkervaring zijn ingeschaald in een normale schaal wel de € 100 salarisverhoging en nabetaling in juli uitbetaald hebben gekregen. De NPB kreeg daarover veel vragen van aspiranten die zijn ingeschaald in een aspirantenschaal en vanaf juli alleen de reguliere structurele loonsverhoging van 2 procent kregen.

Willekeur
Na een juridische analyse concludeerde de NPB dat het gemaakte onderscheid waarschijnlijk neerkomt op willekeur. De politiebonden hebben dit bij de werkgever aangekaart. Mochten de gesprekken hierover niet op korte termijn leiden tot een (collectieve) oplossing, dan zullen de NPB en ACP gezamenlijk (individuele) juridische actie ondernemen.

Bezwaar(termijn)
Om juridisch met succes aanspraak te kunnen maken op de uitbetaling van het totaalbedrag van januari tot en met juli moet die juridische actie gericht zijn op de salarisstrook van juli. In overleg met de werkgever is de uiterste datum om een bezwaarschrift tegen dat werkgeversbesluit in te dienen officieel opgeschoven van 31 augustus naar 10 oktober 2022.

Oproep
Ben jij als aspirant ingeschaald in een van de aspirantenschalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A en wil je dat de bond – indien nodig – namens jou op tijd bezwaar maakt tegen het niet in aanmerking komen voor de €100,- salarisverhoging per 1 januari 2022? Stuur dan zo spoedig mogelijk een kopie van je salarisstrook van de maand juli 2022 naar ib@politiebond.nl.

Zodra er meer duidelijk is, zullen wij jullie uiteraard informeren!

Meer over:
Rechtspositie