7 april 2021

NPB Alert: opnemen levenslooptegoed

Collega's met een levenslooptegoed kunnen nog tot 1 juni een aanvraag bij het korps indienen voor het (gedeeltelijk) omzetten van dit tegoed in verlof voor 1 januari 2022 en/of het (geheel of gedeeltelijk) laten uitbetalen door het korps. In beide gevallen wordt de fiscale levensloopverlofkorting door de werkgever verrekend. Laat je het aankomen op uitbetaling door verzekeraar a.s.r. aan het eind van het jaar, dan moet je dit fiscale voordeel in 2022 zelf aanvragen bij je belastingaangifte.

Op 31 december 2021 blaast de levensloopregeling definitief zijn laatste adem uit. Om een aantal belastingtechnische uitvoeringsproblemen bij (ex-)werkgevers te voorkomen heeft het kabinet vorig jaar in zijn Belastingplan voorgesteld de fiscale einddatum vast te stellen op 1 november 2021 – een voorstel waarmee de Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd. Het praktische gevolg is dat de waarde van het levenslooptegoed op 1 november 2021 geldt als het nog met de fiscus te verrekenen ‘eindbedrag’.

Op tijd aanvragen!
Je kunt ook besluiten je tegoed voor die datum al op te nemen – hetzij in de vorm van verlof, hetzij in de vorm van geld, hetzij in een combinatie van beide. Let op: gezien de wettelijke aanvraagtermijn van zes maanden is de datum van 1 juni hierbij cruciaal: 30 mei is de laatste dag waarop je bij het korps nog een aanvraag kunt voor levensloopverlof. Dit geldt ook voor een verzoek om uitbetaling van je saldo (zonder opname van verlof) via de werkgever.

Laatste inleg in mei
Om te zorgen dat verzekeraar a.s.r. voldoende tijd heeft om je levenslooptegoed over te maken aan de werkgever en dat die voldoende tijd heeft te zorgen voor de juiste inhoudingen, geldt de salarismaand mei 2021 als uiterste maand voor de inleg van levensloopgelden. De stopzetting van de inleg bij a.s.r. per 1 juni gaat automatisch. De levenslooptoelage van de werkgever wordt vanaf die maand bij het salaris uitbetaald.

Fiscaal gemak
Het tijdig opnemen van je levenslooptegoed via de werkgever heeft als voordeel dat hij de volledige fiscale afhandeling voor zijn rekening neemt. Dat wil zeggen: hij past bij het verrekenen van een en ander direct de speciale heffingskorting voor levensloopspaarders toe.

Laat je de afhandeling van je levenslooptegoed over aan je verzekeraar a.s.r., dan krijg je het resterende bedrag in november 2021 overgemaakt op je bankrekening (na inhouding van de loonheffing). A.s.r. heeft niet de wettelijke bevoegdheid om daarbij de fiscale levensloopverlofkorting toe te passe. Het belastingvoordeel dat je daardoor misloopt, moet je in 2022 dus zelf terugvragen bij je aangifte voor de inkomstenbelasting over 2021.

Verlof blijft mogelijk tot 31 december
Formeel betekent het fiscaal afwikkelen van de levensloopregeling per 1 november ook dat je na 1 november niet meer met levensloopverlof kan zijn. Toch kan aangevraagd levensloopverlof daarna nog twee maanden plaatsvinden tot en met uiterlijk 31 december. De werkgever wikkelt de fiscale componenten dan in oktober af en betaalt in november en december het daarvoor gereserveerde deel van het levenslooptegoed uit. De betreffende collega’s zijn in die tijd dan formeel met onbezoldigd verlof, maar feitelijk merken ze geen verschil. De werkgever betaalt dan ook gewoon het werkgeversdeel van de pensioenpremie door als dat aan de orde is (lees: bij levensloop van maximaal een jaar).

Aanvraag indienen

  • Een aanvraag indienen voor het opnemen van levenslooptegoed in de vorm van verlof kan tot 1 juni 2021 via Youforce > Self Service > Start > Verlof > Levensloopverlof;
  • Een aanvraag indienen voor uitbetaling van het levenslooptegoed kan tot 1 juni 2021 via de Servicedesk HR. Het opnameformulier vind je op www.asr.nl/levensloop.
Meer over:
Rechtspositie