22 augustus 2018

Eindafrekening vakantie-uren

Politiemedewerkers die uit dienst gaan (om welke reden dan ook) krijgen voor hun niet-opgenomen vakantie-uren mogelijk te weinig betaald. Dat concludeert de NPB uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Centrale Raad van Beroep.

Op grond van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) krijgen vertrekkende politiemensen voor een niet-opgenomen vakantie-uur alleen het bedrag aan salaris vergoed. Naar alle waarschijnlijkheid moeten daarbij echter ook de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering, de onregelmatigheidstoeslag (OT) en het werkgeversdeel van de pensioenpremie worden verrekend.

Afhankelijk van de omvang van je vakantiesaldo kan dit honderden euro’s schelen in het te ontvangen bedrag. De NPB voert over deze kwestie momenteel een proefprocedure en we zijn erover in overleg met de werkgever.

Ga je uit dienst en krijg je een vergoeding voor niet-opgenomen vakantiedagen? Mail dan je loonstrook zo snel mogelijk naar onze afdeling Individuele Belangenbehartiging (IBB), zodat we een bezwaarprocedure voor je kunnen starten.

Meer over:
Rechtspositie