1 juni 2022

NPB 75 + 1 jaar

Het NPB-congres van 2022 wordt historisch gezien een bijzonder exemplaar. De grondslag voor de huidige vereniging werd namelijk op 29 januari 1946 gelegd door de fusie van vier algemene (niet-godsdienstige) politiebonden tot één Nederlandsche Politiebond. Met andere woorden: de NPB bestond in 2021 precies 75 jaar. Vanwege de coronacrisis heeft het bestuur moeten besluiten het bereiken van deze mijlpaal pas feestelijk te vieren op het NPB-congres in Assen.

Samenwerking met andere bonden
Het thema van dat congres zal dan ook zijn: sterk uit de startblokken voor de volgende 75 jaar. Wat voor soort vakbond maken we van de NPB in de 21-ste eeuw? Een vraag die natuurlijk bijzonder relevant is geworden door de inmiddels gestarte intensivering van de samenwerking met de ACP. Het was onvermijdelijk dat daarover congresvoorstellen zouden worden ingediend en dat is dan ook gebeurd. Hoe gaat dat versmeltingsproces met de ACP verlopen? Welke waarborgen moet het bestuur daarbij inbouwen? Zaken die tijdens het congres zeker aan de orde zullen komen – zowel binnen als buiten de vergaderzaal.

Volledig herziene statuten
Voor het congres in Assen legt het hoofdbestuur van de NPB een bijzonder (omvangrijk) congresvoorstel op tafel, te weten een volledige herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement – oftewel de (wettelijk verplichte) spelregels van onze vereniging.

Deze herziening bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het toegankelijker maken van de teksten door het opfrissen van de taal en het duidelijker/logischer maken van de volgorde en vindplaats van de onderwerpen. Ten tweede het verwijderen van tegenstrijdigheden en onduidelijkheden en het opvullen van inhoudelijke lacunes.

Meer over:
Congres