2 november 2021

Noord-Nederland beëindigt paniekvoetbal

De eenheidsleiding van Noord-Nederland heeft haar eerdere besluit om alle roosters van collega's in Ter Apel abrupt om te gooien - zonder enig overleg met de werkvloer, de politiebonden of de ondernemingsraad - per direct ingetrokken. Deze ommekeer volgde op een felle veroordeling van het misplaatste dienstbevel door de politiebonden NPB en ACP.

Een woordvoerder: 'De bonden hebben van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze zich niet zouden neerliggen bij deze ongekende - en volkomen overbodige - schending van de rechtspositie van de betreffende collega's. Sinds maandag 1 november wordt er weer gewerkt volgens toegekende 4x 9 uur-werkweken. Goed dat de werkgever tot inkeer is gekomen en dat verdere juridische stappen niet meer nodig zijn.'

Meer over:
Rechtspositie