17 januari 2022

Noodbepaling ATW misbruikt voor extra capaciteit?

De politiebonden hebben de werkgever opgeroepen voor 27 januari meer duidelijkheid te geven over het toenemende aantal keren dat het korps een beroep doet op uitzonderingsartikel 2:5 van de Arbeidstijdenwet om collega’s langer of extra te laten werken. Het lijkt er veel op dat dit te pas en te onpas gebeurt om de onderbezetting bij de politie te verlichten - ongeacht de nadelige gezondheidseffecten voor de medewerkers.

Artikel 2:5 van de Arbeidstijdenwet geeft de politie de mogelijkheid om de ATW-voorschriften tijdelijk te ‘overtreden’, mits dit noodzakelijk/onvermijdelijk is voor onder andere handhaving van de rechtsorde. Bijvoorbeeld als er (extra) politie-inzet bij een calamiteit of tijdens een demonstratie nodig is.

Uitzonderingsgevallen
Een beroep op artikel 2:5 ATW moet altijd onderbouwd worden, waarbij duidelijk wordt aangegeven waarvoor en voor hoelang de uitzondering geldt. De bonden hebben sterk de indruk dat het korps ineens wel erg veel langere diensten ‘onvermijdelijk’ noemt en daardoor de mogelijke rust- en hersteltijd van collega’s langdurig onder druk zet.

Structureel overvraagd
‘Politiemensen op ongezonde wijze inzetten omdat er eenvoudigweg niet genoeg medewerkers zijn, levert uiteindelijk grotere problemen op’, zegt een woordvoerder namens de bonden. ‘Je kunt niet steeds dezelfde collega’s overvragen. De kans op uitval van collega’s is daarmee vele malen groter en ook hun privéleven komt zwaar onder druk te staan.’

De politiebonden begrijpen dat de werkgever naar oplossingen zoekt, maar vragen zich stellig af of de mate van beroep op artikel 2:5 van de ATW nog wel in lijn is met afspraken binnen de sector. Daarover willen zij op zeer korte termijn duidelijkheid van het korps.

Politie-cao
De veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemedewerkers nu al jaren worden blootgesteld is ook onderdeel van het actietraject WAKE-UP CALL 2022. De acties zijn bedoeld als aanjager van de komende onderhandelingen over een nieuwe politie-cao.

Meer over:
cao2022