16 maart 2018

Afhandeling RAAF-verzoeken blijft slecht

Politiemensen die in opdracht van de werkgever al minstens een jaar taken vervullen die bij een andere functie horen kunnen sinds 1 juli 2017 aanspraak maken op overplaatsing naar die functie. Eind januari berichtten wij dat de afhandeling van verzoeken daartoe – in de wandelgangen RAAF-verzoeken genoemd – zeer te wensen overlaat. Helaas is er nog geen verbetering merkbaar.

Zo wordt de met de bonden afgesproken beslistermijn van 26 weken (zes maanden) bijna nooit gehaald. Vaak ligt er na 26 weken niet eens een voornemen tot een besluit.

Patstellingen
Ook komt de NPB veel voorbeelden tegen van RAAF-verzoeken waarin de teamchef van oordeel is dat het NPB-lid de werkzaamheden van de andere functie uitvoert of waarin het NPB-lid zelfs een waarnemingstoelage voor de andere functie ontvangt. Dat zou voor de organisatie aanleiding moeten zijn om het RAAF-verzoek toe te kennen. De teamchef is immers bij uitstek in staat om te beoordelen of de medewerker een andere functie vervult.
In de praktijk blijkt echter dat de organisatie ook dan een zoektocht op touw zet naar argumenten om het RAAF-verzoek af te wijzen.

Hierdoor ontstaan er patstellingen tussen teamchefs – die van goede wil zijn – en de organisatie en stagneert de afhandeling. Een kwalijke zaak wat de NPB betreft.

NPB-rechtshulp
Ben je lid van de NPB en heb je 26 weken na de indiening van je RAAF-verzoek nog geen besluit ontvangen? Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen helpen bij het opstellen van een ingebrekestelling om de zaak te bespoedigen. En daarnaast kun je natuurlijk ook bij ons terecht als je hulp nodig hebt bij de onderbouwing van je RAAF-verzoek of het indienen van bedenkingen of bezwaar.

NPB Individuele Belangenbehartiging: mail ons of bel 085 – 89 00 430.

Meer over:
Rechtspositie