27 oktober 2023

Nine Kooiman nieuwe NPB-voorzitter

Tijdens een Algemene ledenvergadering is Nine Kooiman op donderdag 26 oktober in Baarn met algemene stemmen gekozen als voorzitter van de Nederlandse Politiebond. De 60 aanwezige ledenvertegenwoordigers gingen unaniem akkoord met het voorstel van het hoofdbestuur om haar te benoemen tot tijdelijk opvolger van Jan Struijs, die vanaf 1 december met vervroegd pensioen gaat.

Nine Kooiman is sinds 2018 lid van het (driekoppige) dagelijks bestuur van de NPB, in de functie van bondssecretaris. Die functie gaat ze nu combineren met het voorzitterschap. Albert Springer blijft de functies van penningmeester en vicevoorzitter vervullen.

Samenwerkingsverband
Het voorzitterschap van Kooiman zal duren tot de leden zich hebben uitgesproken over het voorstel om de NPB met de drie andere politiebonden in Nederland te laten opgaan in één nieuwe politievakorganisatie. Aan een plan daarvoor wordt nu gewerkt, met als streven het resultaat in 2024 aan de leden voor te leggen. Onderdeel daarvan zal zijn de verkiezing van een gezamenlijk bestuur (inclusief voorzitter) voor het beoogde samenwerkwerkingsverband (verenigingen onderbrengen in een stichting).

Mocht dat project uitlopen of mislukken, dan duurt haar voorzitterschap maximaal tot de volgende reguliere verkiezingen van een nieuw dagelijks NPB-bestuur in 2026.

Tijdens de Algemene ledenvergadering werd Coen Verplak van de afdeling Rotterdam vanwege zijn grote verdiensten voor de bond benoemd tot erelid van de NPB. De elfde toekenning van deze status in 25 jaar.

Meer over:
Vereniging