1 november 2019

Nieuwe verzekeraar ANW-hiaat

Politiemedewerkers die zich willen verzekeren tegen een ANW-hiaat kunnen daarvoor vanaf januari 2020 terecht bij elipsLife. Dat is de uitkomst van de verplichte Europese aanbestedingsprocedure die de werkgever heeft doorlopen. De politieverzekering bij elipsLife vervangt de tijdelijke voorziening die sinds 2018 door Loyalis wordt aangeboden.

De Nationale Politie biedt zijn medewerkers deze verzekeringsmogelijkheid aan vanwege het wegvallen van de zogenaamde ANW-compensatie uit de pensioenregeling van ABP. Sinds 1 februari 2018 is deze aanspraak niet meer van kracht bij nieuwe overlijdensgevallen.

ANW-compensatie
Tot 1 februari 2018 kregen achtergebleven partners van ambtenaren tot hun eigen AOW-gerechtigde leeftijd vaak niet alleen nabestaandenpensioen, maar ook een aanvullende uitkering: de Algemene Nabestaandenwet- of ANW-compensatie. Deze compensatie werd aan nabestaanden tot 39 jaar maximaal één jaar uitgekeerd. Oudere nabestaanden kregen een uitkering tot aan de eigen AOW-/pensioengerechtigde leeftijd.

Hoger nabestaandenpensioen
In 2018 werd een nieuwe ABP-pensioenregeling van kracht, met als belangrijk pluspunt de verhoging van de opbouw van het nabestaandenpensioen tot 70 procent. Daardoor bleef er echter geen fiscale ruimte meer over om de ANW-compensatie te kunnen handhaven.

Veertigplussers
Bij veel achterblijvende partners van collega’s zal het wegvallen van de ANW-compensatie worden goedgemaakt door het opgebouwde hogere nabestaandenpensioen. Dat geldt niet voor de partners van ABP-deelnemers die in 2018 al veertig jaar of ouder waren. Zij lopen door het wegvallen van de ANW-compensatie uit de pensioenregeling het risico op een flink financieel nadeel als hun man of vrouw voor zijn AOW-/pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden. Daarom heeft de werkgever op aandringen van de bonden voor deze groep collega’s een aanvullende verzekering geregeld.

Blanco medische acceptatie
Voor alle medewerkers geldt: als je je uiterlijk 31 december 2019 aanmeldt, word je zonder medische keuring toegelaten. Had je op 31 december 2019 nog geen ANW-hiaatverzekering, dan geldt er wel een zogenaamde carenzperiode van een jaar. Dat houdt in dat er geen recht op een uitkering bestaat als je binnen een jaar komt te overlijden als gevolg van een ziekte of aandoening die al bestond voor de aanvangsdatum van de deelname respectievelijk voor aanvang van de partnerrelatie.

Had je op 31 december 2019 al minstens een jaar een ANW-hiaatverzekering (bijvoorbeeld die van Loyalis, Zwitserleven of van een andere aanbieder) en stopt deze op 1 januari 2020, dan geldt de carenzperiode niet. Meld je je later aan dan 31 december 2019, dan wordt je situatie eerst beoordeeld aan de hand van medische vragen.

Een vaste netto uitkering
Op basis van de afgesloten verzekering keert elipsLife na jouw overlijden elke maand een bedrag van € 1.000 netto uit aan jouw partner, tot die de wettelijke AOW-leeftijd bereikt. Anders dan de huidige verzekering bij Loyalis wordt de premie niet ingehouden op het bruto salaris, maar moet je zelf rechtstreeks aan elipsLife betalen. Daar staat tegenover dat Loyalis bruto bedragen uitbetaalt en elipsLife netto bedragen.

Afsluiten
Collega’s die dekking willen voor het ANW-hiaat moeten dat zelf voor 31 december 2019 bij elipsLife melden. Dat kan op de website www.elipslife.com/nl/nld. Let op: dat geldt ook als je nu bij Loyalis bent verzekerd. Zelf in actie komen is dus in alle gevallen noodzakelijk als je op dit punt verzekerd wilt zijn/blijven.

Verstandig of wenselijk?
Of het nodig of verstandig is om de verzekering af te sluiten is helemaal afhankelijk van je persoonlijke situatie. De verzekering bij elipsLife is alleen bedoeld om de inkomenspositie van partners waarmee langdurig is samengewoond na het wegvallen van jouw inkomen veilig te stellen. Ben je alleenstaand, dan heeft het afsluiten van deze verzekering (op dit moment) dus geen zin. Ook als extra inkomensgarantie voor kinderen is deze verzekering niet geschikt.

Zoals gezegd is de aanvullende verzekeringsmogelijkheid via het korps vooral van belang voor collega’s met partners vanaf veertig jaar, voor wie de verbetering van het nabestaandenpensioen het verdwijnen van de ANW-compensatie niet op tijd zal opvangen. Maar ook in dat geval hoeft het afsluiten van de nieuwe aanvullende verzekering niet altijd noodzakelijk te zijn. Dat hangt af van meerdere factoren. Hoeveel nabestaandenpensioen krijgt de achterblijvende partner van ABP (te bekijken via mijnABP)? Wat voor inkomen heeft hij of zij daarnaast zelf? In hoeverre verminderen de lasten van de partner na het wegvallen van zijn wederhelft? Zijn er al andere inkomensvoorzieningen getroffen wellicht?

Advies nodig?
Het korps heeft meer dan honderd pensioenambassadeurs opgeleid. Die helpen je graag bij het inzichtelijk maken van de relevante informatie voor het maken van een keuze. NPB-leden kunnen voor overleg en informatie uiteraard ook altijd bij de bond terecht.

Meer over:
Pensioen