8 juni 2022

Politie-cao 2022-2024 ondertekend

Vandaag is de nieuwe politie-cao ondertekend. Nadat op 4 mei een onderhandelaarsakkoord is afgesloten, hebben nu ook de leden van de vakbonden hiermee ingestemd.

Nadat de minister, de bonden en de korpsleiding een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten is de achterban van de bonden geraadpleegd. Op diverse plekken in het land zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd aangevuld met digitale bijeenkomsten waarin bonden het akkoord hebben toegelicht.

Aansluitend is een digitale peiling gehouden onder de leden. Het resultaat is dat een ruime meerderheid heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit heeft er in geresulteerd dat de besturen de minister hebben laten weten akkoord te zijn. Vandaag kon de cao dan ook formeel worden ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.

Salaris
Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd. Daarna volgt per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2 procent, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3 procent en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2 procent.

In juli 2022 zal de € 100 euro bruto per 1 januari jl en de 2 procent worden uitbetaald.

Tegemoetkoming onderbezetting
Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen politiemedewerkers in het domein uitvoering die zijn ingeschaald tot en met schaal 9 in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming. De tegemoetkoming is bedoeld voor de verzwarende werkomstandigheden en onregelmatigheid als gevolg van de onderbezetting van het korps. De tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar.

Daarnaast wordt de arbeidsmarktpositie van de politie versterkt door de vergoeding voor aspiranten in het eerste jaar van de opleiding te verhogen.

De volledige tekst van de nieuwe cao vind je HIER.