2 november 2018

Nieuwe politie-CAO ondertekend

Op donderdag 1 november hebben in Den Haag de werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) en de voorzitters van de vier politiebonden hun handtekening gezet onder een nieuwe politie-CAO voor de jaren 2018 tot en met 2020. Deze snelle actie (nog geen dag na de definitieve besluitvorming door de bonden) maakt het voor de werkgever mogelijk de eenmalige uitkering voor 2018 en de structurele loonsverhoging vanaf 1 juli nog dit jaar (met terugwerkende kracht) uit te betalen.

De nieuwe politie-CAO 2018/2020 is een afsprakenpakket van 25 pagina’s. Voor wie snel een indruk wil krijgen van de belangrijkste thema’s hebben we samen met Imre van Buuren (Buro Marmelade) infographics gemaakt van de interessantste gevolgen voor drie soorten collega’s: wijkagent Sjoerd, rechercheur Mo en secretarieel medewerker Anita.

Testcase werkgever
De ondertekening van de nieuwe politie-CAO is het startsein voor de uitwerking van een aantal belangrijke afspraken, met name over het terugdringen van de werkdruk en het uitwerken van overgangsbeleid voor zittend personeel in het verband met de afgesproken invoering (vanaf 2021) van een loopbaanpad medewerker/generalist/senior. De voortvarendheid waarmee het korps deze projecten aanpakt worden op de werkvloer beschouwd als een belangrijke testcase voor de betrouwbaarheid van de werkgever en de oprechtheid van zijn betrokkenheid bij het veilig en gezond werken van zijn medewerkers.

Doorpakken
Stevig doorpakken is daarbij een eerste vereiste: afgesproken is dat voor 1 maart 2019 (dus in maximaal vier maanden) een plan wordt uitgewerkt voor de gefaseerde aanpak van de invoering van het loopbaanpad medewerker/generalist/senior – inclusief overgangsbeleid voor zittend personeel. Ook voor de samenwerking tussen de werkgever en de bonden (‘het strategisch partnerschap’) bij het verminderen van de werkdruk zijn duidelijke controlepunten afgesproken. Met name de persoonlijke voortgangsrapportage aan minister Grapperhaus elke vier maanden biedt interessante mogelijkheden om de zaak politiek onder de aandacht te houden. De bonden hebben de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer nadrukkelijk op deze aanpak gewezen en zullen dat uiteraard blijven doen.

Protestdemonstratie 10 november
Ook buiten de vergaderzalen gaat de (politieke) strijd door: op zaterdag 10 november zullen de voorzitters van de politiebonden gezamenlijk deelnemen aan de landelijke protestactie tegen het sociaal-economische beleid van het kabinet Rutte III. Op de Dam in Amsterdam zullen de Nederlandse werknemers die dag een belangrijk signaal afgeven: het is echt de hoogste tijd geworden dat de politiek kiest voor ruimschootse investeringen in de publieke sectoren veiligheid, onderwijs en zorg en voor een sociaal inkomens- en pensioenbeleid.

Meer over:
CAO