6 oktober 2018

CAO-bijeenkomsten: waar en wanneer?

De vier politiebonden zijn al twee weken druk bezig met een reeks CAO-bijeenkomsten door het hele land. Ze presenteren daar het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe politie-CAO en beantwoorden vragen van collega's over de gemaakte afspraken. Ook de komende anderhalf week vinden nogal overal van die bijeenkomsten plaats.

Na de laatste infobijeenkomst krijgen de leden van de bonden de gelegenheid om via een digitale peiling hun mening over het onderhandelingsresultaat te geven. Het definitieve oordeel wordt geveld door het bondsorgaan dat daarvoor volgens de statuten de bevoegdheid heeft – in het geval van de NPB de bondsraad. Uiteraard zullen de vertegenwoordigers van de NPB-leden in dit ‘ledenparlement’ bij hun besluit de stemming tijdens de ledenbijeenkomsten en de uitkomst van de digitale ledenpeiling zorgvuldig laten meewegen.

Klik hier voor een landkaartje met alle CAO-bijeenkomsten plus de nu bekende locatiegegevens.

Voor een grotere afbeelding van het schema, klik hier.

Meer over:
CAO