27 december 2022

Nieuwe IBB-spelregels vanaf 2023

Met ingang van 1 januari 2023 worden nieuwe Algemene Voorwaarden (AV) van kracht bij het verlenen van de individuele belangenbehartiging door de NPB. De landelijke afdeling IBB heeft het afgelopen jaar een voorstel geschreven voor het actualiseren en verduidelijken van deze ‘spelregels’ op rechtshulpgebied. Op dinsdag 13 december 2022 is het hoofdbestuur definitief met dat advies akkoord gegaan.

De nieuwe Algemene Voorwaarden IBB gaan gelden voor alle lopende en nieuwe zaken. Uiteraard worden alle leden met lopende dossiers hierover ingelicht. Een lid met een lopend (= voor 1 januari 2023 in behandeling genomen) dossier kan binnen een maand na ontvangst van ons bericht bezwaar maken tegen het van toepassing worden van de nieuwe AV. In dat geval blijven voor die zaak de oude AV gelden. Voor alle duidelijkheid: deze berichten worden in de laatste week van december verstuurd.

KLIK HIER voor de nieuwe ALGEMENE VOORWAARDEN IBB.