27 augustus 2018

Nieuwe CAO-acties bij ondersteunende diensten

De politiebonden zijn begonnen aan de actie #CAODOMINO, waarbij medewerkers van steeds meer afdelingen binnen de Nationale Politie worden opgeroepen werkzaamheden te laten vallen uit protest tegen de veel te hoge werkdruk binnen het korps. Vandaag hebben twee ondersteunende afdelingen deze oproep ontvangen: de mediadesks en het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) in Rotterdam.

De collega’s van de mediadesks zijn door de bonden opgeroepen vanaf woensdag 29 augustus alleen nog spoedeisende informatie naar buiten te brengen. Slechts bij acute noodzaak worden de media geïnformeerd of te woord gestaan over misdaden en vermissingen. Zo niet, dan onthouden de collega’s zich van berichtgeving. De individuele communicatieadviseurs bepalen op basis van hun professionele kennis en ervaring of een persbericht noodzakelijk is. Uitgangspunt is geen woordvoering, tenzij het gaat om een prio 1-melding.

CAO-tweets
Het Landelijk Actiecentrum van de bonden heeft (voorbeeld)teksten gemaakt voor tweets over het CAO-conflict bij de politie. Die kunnen de actievoerders op zelfgekozen momenten verzenden. Op die manier zal bij de burgers aandacht worden gevraagd voor de weigering van de werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom) om zich politiek sterk te maken voor het aanpakken van de onderbezetting bij de politie en het aanzienlijk verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel.

VIK
De collega’s bij het VIK in Rotterdam zijn door de bonden opgeroepen te stoppen met het screenen voor externe partners als het Openbaar Ministerie en de gemeenten. Interne screeningen van politiepersoneel gaan wel door, net als die van personeel voor de gemeenschappelijke meldkamer. De actie zal de komende tijd worden uitgebreid naar andere eenheden.

Onderbezetting
De bonden verwachten een grote deelname aan deze acties. Ook veel medewerkers van ondersteunende diensten krijgen steeds meer moeite met de gevolgen van de structurele onderbezetting bij de politie. Ook zij zitten flink in hun maag met alle journalistieke reportages over het toegenomen aantal plankzaken, het onbekeurde smartphonegebruik in het verkeer, de sluipende opmars van de georganiseerde (drugs)criminaliteit en de verwaarlozing van het preventieve werk in de wijk.

Meer acties
De politiebonden zetten de actie #CAODOMINO voort zolang de werkgever (minister Grapperhaus en korpschef Akerboom) de totstandkoming van een fatsoenlijke nieuwe politie-CAO blijft blokkeren. Dat geldt ook voor de al lopende acties: zo min mogelijk bekeuringen uitschrijven (#geenCAOgeenbon), het niet innen van boetes (#latenrijden), het niet-schouwen van flitspalen waardoor succesvol bezwaar tegen flitsboetes mogelijk wordt en het onthouden van politiebijstand aan deurwaarders.

Daarnaast beginnen de bonden op woensdag 29 augustus met een serie demonstratieve acties in binnensteden. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam (weekend 7, 8 en 9 september) zal actie worden gevoerd tegen de onderbezetting door tijdens dit evenement demonstratief ander werk te gaan doen dan surveilleren om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

FOTO: CAO-onderhandelaars Albert Springer en Gerrit van de Kamp overhandigen samen met collega Maarten Brink de aanzegging van de eerste CAODOMINO-actie aan een collega van de mediadesk in Rotterdam.

Meer over:
CAO