3 september 2018

Nieuwe actie: Werk ID-straten vreemdelingen stilgelegd #geenID

Vanaf aanstaande donderdag voeren politiemedewerkers het werk in de ID-straten niet meer uit. Hier zijn onder andere de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) maar ook andere ondersteunende diensten bij betrokken.

Met deze actie leggen we de vinger op de zere plek van het capaciteitsprobleem van de politie. De afgelopen jaren is al meerdere malen aandacht gevraagd voor de veel te hoge werkdruk rondom de ID-straten. De maat is vol.

Instroom stokt
Concreet gevolg van deze actie is dat vreemdelingen die Nederland binnen willen komen voor een asielaanvraag niet meer gecontroleerd worden. Doel van de actie is niet om mensen ongecontroleerd Nederland binnen te halen. De veiligheid komt niet in geding. Gevolg kan wel zijn dat de instroom tijdelijk stokt.

ID-straten
Van vreemdelingen die in Nederland asiel aanvragen moet worden vastgesteld wie zij zijn. Het vaststellen van de identiteit is een belangrijke eerste stap om uiteindelijk te kunnen beoordelen of zij recht hebben op bescherming op grond van het Vluchtelingenverdrag. Het registreren en identificeren van asielzoekers gebeurt in eerste instantie in de zogeheten identificatiestraten (ID-straten) waaronder die op Aanmeldcentrum Ter Apel en in Budel en de back-ups in Amsterdam, Rotterdam, Leusden en Didam. Daarnaast worden in de ID-straten signalen van mensenhandel, mensensmokkel en terrorisme verzameld. Deze activiteiten worden aangeduid als ‘het identificatieproces’.

Onderbezetting
De actie #geenID is een demonstratief protest tegen de capaciteitsproblemen bij de Nationale Politie – een van de belangrijkste oorzaken van het huidige CAO-conflict tussen de bonden en de werkgever (minister Grapperhaus en korpschef Akerboom). Binnen AVIM is er ook sprake van capaciteitsproblemen waardoor uit alle eenheden bijstand wordt verleend aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er heerst een enorme werkdruk, er zijn veel vacatures en het ziekteverzuim is hoog.

Andere werkzaamheden
Het gaat hier niet om een werkonderbreking. De betrokken collega's gaan ander werk doen, op hun eigen werkplek dan wel elders. Ze willen zo hun steentje bijdragen aan het verminderen van de werkdruk binnen andere geledingen waar men kampt met een personeelstekort.

Deze actie begint donderdag 6 september om 07.30 uur en loopt tot zondag 9 september 17.00 uur

Meer over:
CAO