Jan Struijs Voorzitter NPB

Nieuw NPB-hoofdstuk

De NPB staat aan de vooravond van een belangrijke nieuwe stap in zijn lange geschiedenis. De afgelopen vijftien jaar hebben we op logistiek en huisvestingsgebied vooral de samenwerking gezocht met twee andere FNV-bonden voor veiligheidswerkers, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging. Het meest zichtbare resultaat daarvan was de oprichting van een gezamenlijke werkorganisatie in 2010, genaamd FNV Veiligheid.

Vanaf 1 januari 2021 komt aan die formele samenwerking een eind. De NPB krijgt opnieuw een eigen werkorganisatie en een eigen hoofdkantoor, dit keer aan de Tolweg in Baarn. Dat gebouw is in november door de NPB gekocht samen met Politievakbond ACP. Die trekt vanaf het voorjaar ook in dat pand, dat Huis voor Veiligheid gaat heten en op den duur ook onderdak kan bieden aan andere belangenverenigingen voor veiligheidswerkers.

De NPB en de ACP blijven aparte verenigingen die op aparte verdiepingen te vinden zijn. Wel zien de besturen het gaan ‘samenwonen’ in een gezamenlijk gekocht gebouw als de opmaat naar een intensievere samenwerking bij het behartigen van de belangen van onze leden.

ARAG Veiligheidspolis
Een eerste resultaat is de lancering van de ARAG Veiligheidspolis – een voordelige aanvullende rechtsbijstandverzekering waardoor NPB- en ACP-leden en hun gezinsleden ook bij privéproblemen deskundige juridische hulptroepen kunnen inschakelen. Nauw samenwerken doen de NPB en de ACP overigens al jaren bij de onderhandelingen over nieuwe politie-cao’s en het organiseren van vakbondsacties.

Vanaf 1 februari gaan we ‘open’ in Baarn en zijn NPB-leden daar van harte welkom. In de tussentijd blijven we uiteraard volop bereikbaar via de gebruikelijke kanalen.

Namens het NPB-bestuur wens ik iedereen een gelukkig en gezond 2021!