17 december 2019

Nieuw: extra verlofsparen met overwerktijd

Vanaf 1 januari 2020 worden door politiemedewerkers gemaakte overwerkuren en overwerktoeslagen in tijd omgezet in extra levensfase-uren (LFU). Dit is een afspraak uit de politie-cao 2018/2020. Het nieuwe beleid geldt voor alle medewerkers – dus ook voor alle oudere collega’s die formeel niet onder de LFU-regeling vallen. Ook zij krijgen vanaf 2020 een digitale LFU-saldokaart in BVCM.

Momenteel worden gemaakte overuren standaard gecompenseerd in tijd (verlof), met daarnaast een toekenning van een overwerktoeslag over de gemaakte uren.

Overwerkuren
De huidige compensatie voor overwerk in de vorm van tijd kent twee begrenzingen. Als de toegekende extra verlofuren na drie perioden nog niet zijn opgenomen, dan worden ze uitbetaald. Overschrijdt de overwerkcompensatie in tijd de grens van 240 extra verlofuren, dan wordt het aantal uren boven die grens sowieso uitbetaald. De eerste regeling (uitbetaling na drie perioden) komt vanaf 1 januari 2020 te vervallen; de tweede (uitbetaling overwerkcompensatie boven de 240 uur) blijft van kracht.

Let op: in bijzondere situaties kan je leidinggevende de instelling van de overwerkuren wijzigen en ervoor zorgen dat deze uren in jouw geval in geld worden uitbetaald. De eventuele wijziging gaat in vanaf de eerste dag van de volgende BVCM-periode.

Overwerktoeslag
De toekenning van de overwerktoeslag blijft vanaf 2020 mogelijk in tijd of geld. Standaard wordt de toeslag aan het eind van de BVCM-periode in geld uitbetaald, maar je kunt via het daarvoor bestemde intranetformulier ook kiezen voor toekenning in tijd in plaats van geld (of andersom). Vanaf 2020 geldt: kies je voor een toeslag in tijd, dan worden deze uren direct na fiattering toegevoegd aan je LFU-saldokaart in BVCM.

Wat is LFU ook alweer?
De LFU-regeling biedt politiemensen extra mogelijkheden om volledig doorbetaald verlof op te nemen als ze dat in een bepaalde levensfase nodig hebben. Voor elk dienstjaar krijgen ze extra verlofuren toegekend (53,8 uur bij een 36-urige werkweek). Die kunnen worden opgespaard en opgenomen voor zorgtaken, studieverlof, een sabbatical of een verlofperiode voorafgaand aan het pensioen. Belangrijk is dat je levensfase-uren kunt opnemen wanneer het jou uitkomt - uiteraard wel na overleg met je leidinggevende en als de dienst het toelaat.

Dus wat verandert er?

  • Heb je nu al LFU, dan heb je vanaf 1 januari 2020 twee extra bronnen voor de opbouw van levensfase-uren: overwerkuren en overwerktoeslag.
  • Heb je geen LFU, dan kun je vanaf 1 januari 2020 toch levensfase-uren opbouwen door de toevoeging van overwerkuren en overwerktoeslag aan je LFU-saldokaart.

Overgang van oude naar nieuwe situatie
Op 31 december 2019 worden de resterende saldi overuren en toeslaguren overgeheveld. Je persoonlijke instellingen op die datum zijn daarbij bepalend.

  • Heb je de instelling over- en/of toeslaguren op geld (uitbetalen) staan, dan worden de resterende uren in maart 2020 uitbetaald.
  • Heb je de instelling over- en/of toeslaguren op tijd-voor-tijd staan, dan worden de resterende uren in maart 2020 overgeboekt naar de LFU-saldokaart.
Meer over:
Rechtspositie