23 juli 2018

Nieuw cao-voorstel van minister en korpschef: bonden in beraad

Zojuist hebben de voorzitters van de politievakbonden NPB, ACP, VMHP en ANPV een nieuwe inzetbrief van de werkgever ontvangen. Hierin staan aangepaste voorstellen voor een nieuwe politie cao.

De besturen van de bonden komen deze week bijeen om de brief met de aangepaste inzet te bespreken met de achterban. Duidelijk is al wel dat het de collega’s om veel meer gaat dan ‘meer salaris’. ''De werkdruk is torenhoog. De medewerkers willen meer capaciteit. Een goed loonbod is belangrijk, maar er zijn nog andere zwaartepunten die politiemensen van cruciaal belang vinden”, aldus de politiebonden.

“Naast een te hoge werkdruk, een tekort aan capaciteit zal ook gekeken worden in hoeverre de nieuwe inzet een oplossing moet zijn voor de ontstane gezagscrisis bij de Nationale Politie, in hoeverre men tegemoet komt aan het ‘33 punten herstelplan van de bonden en of er een zichtbare verbetering komt in het huidige ouderenbeleid en het doorstroombeleid voor jongeren.”

“Veel politiemensen vinden dat de huidige politieorganisatie onvoldoende tegemoet komt aan wat burgers van de politie verwachten en dat ze hun “vak” terug willen hebben”, aldus de voorzitters van de bonden.

Zowel uit het land als vanuit het Landelijk Actiecentrum van de gezamenlijke bonden komen nu al heel veel verontrustende reacties binnen van collega’s die de brief hebben gelezen.

Woensdag 25 juli a.s. zal de inzet met de kaderleden van alle bonden en de Regionale Actiecentra (RAC's) besproken worden; zij bepalen immers de koers. De politiebonden verwachten de uitkomst hiervan en vervolgacties a.s. donderdag te kunnen melden. Wil je reageren? Dat kan door te mailen naar info@politieacties.nl.