4 januari 2018

Feitelijke inzet bepaalt inschaling

Een instromende politiemedewerker mag alleen in een lagere schaal dan de functieschaal worden geplaatst als hij de betreffende functie onvolledig of niet voldoende kan vervullen. Het ontbreken van een diploma is geen geldige reden. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in de zaak van een NPB-lid.

De hoogste ambtenarenrechter (Centrale Raad van Beroep) heeft onlangs een mooie uitspraak gedaan over het plaatsen van een medewerker in een zogenaamde aanloopschaal: een lagere schaal dan de schaal die bij de functie hoort. De werkgever had het NPB-lid in een aanloopschaal geplaatst met de toezegging dat ze na het behalen van haar diploma naar de functieschaal bevorderd zou worden. De vrouw voerde de functie al vanaf het begin volledig uit. Daarom vond ze dat ze direct in de functieschaal geplaatst moest worden.

Voldoende functioneren
De Centrale Raad van Beroep geeft haar gelijk. Alleen het ontbreken van diploma’s is niet voldoende voor het toepassen van een aanloopschaal en het NPB-lid had meteen bij de start van het werk in de functieschaal geplaatst moeten worden. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is van belang voor politiemedewerkers die momenteel in een aanloopschaal zitten. Verricht je alle essentiële taken van de functie en is je functioneren voldoende, dan heb je recht op de functieschaal en kan het ontbreken van een diploma je niet tegengeworpen worden.

Vragen hierover?
Neem dan contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging. Dat kan door een mail te sturen naar ibb@politiebond.nl, te bellen met 085 - 89 00 4 30, of gebruik te maken van de NPB-app (die kun je downloaden in Apple's App Store of Google Play).