7 november 2020

Modaliteiten 2021: niet zo snel, chef!

Binnenkort zullen teamchefs besluiten gaan nemen over het wel of niet (opnieuw) toekennen van werktijdpatronen (modaliteiten) aan individuele collega’s voor 2021. Een mooi moment om nog eens onder de aandacht te brengen dat leidinggevenden een aangevraagde modaliteit niet zomaar op eigen houtje kunnen weigeren.

Als het goed is, hebben de afgelopen maanden binnen de Nationale Politie de nodige gesprekken plaatsgevonden tussen medewerkers en leidinggevenden over de gewenste werktijdpatronen (modaliteiten) in 2021. Sinds 1 oktober is de officiële aanvraagtermijn daarvoor gesloten. Binnenkort zullen teamchefs dus besluiten gaan nemen over het wel of niet (opnieuw) toekennen van modaliteiten aan individuele collega’s.

Een mooi moment om nog eens onder de aandacht te brengen dat leidinggevenden een aangevraagde modaliteit niet zomaar op eigen houtje kunnen weigeren. In de rechtspositie van politieambtenaren is de afspraak met de bonden vastgelegd dat elk besluit om een modaliteit niet of niet volledig toe te kennen ter toetsing moet worden voorgelegd aan de adviescommissie werktijdenmodaliteiten, bestaande uit deskundigen namens de werkgever en namens de bonden.

Deze toetsing wordt door teamchefs vaak overgeslagen, maar daardoor is het besluit in feite ongeldig. Krijg je dus een afwijzing zonder dat de commissie zich over dat besluit heeft gebogen, meld je dan vooral bij onze afdeling Individuele Belangenbehartiging.

Meer over:
Rechtspositie