9 april 2024

NPB zoekt kwestiebehandelaars

De grootste politiebond van Nederland groeit nog altijd en zoekt extra juristen (WO rechtsgeleerdheid, HBO-rechten of SJD) voor de functie van kwestiebehandelaar. De vacature-ruimte is 2 fte. Het maandsalaris bedraagt minimaal € 3.729 bruto en maximaal € 5.035 bruto bij een voltijd dienstverband (35 uur). Solliciteren kan tot en met woensdag 1 mei aanstaande.

De NPB is een vakbond voor personeel van de Nationale Politie. Namens ruim 28.000 leden zijn wij dagelijks in de weer om bij de werkgever betere arbeidsvoorwaarden te bedingen. Daarnaast hebben we een eigen juristen- en advocatenteam, dat 24/7 rechtshulp biedt aan leden die in problemen (dreigen te) komen op het gebied van werk en inkomen, letselschade en strafrechtelijke vervolging. Daarnaast doet de NPB de belangenbehartiging voor de BOA-bond ten behoeve van buitengewoon opsporingsambtenaren die werken op basis van een arbeidsovereenkomst.

Wie zijn wij?
De NPB is een warme organisatie met bevlogen medewerkers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Baarn in het Huis voor Veiligheid, een prachtig pand dat recent is verbouwd tot een mooie, ruime en moderne werklocatie. We werken in een informele en gemoedelijke sfeer en staan in nauw contact met de andere politiebonden in het gebouw.

Welke afdeling kom je te werken?
De afdeling Individuele Belangenbehartiging (IB) is een juridische afdeling bestaande uit drie teams: Team Disciplinair, ontslag, bezoldiging, studenten, strafrecht en bijzondere onderwerpen (team A), Team Letsel(schade), ziekte/re-integratie en sociale zekerheid (team B) en Team Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie (team C). Ieder team heeft een eigen leidinggevende (hoofd IB). De afdeling IB bestaat momenteel uit 24 medewerkers.

Wat ga je doen?
● Je neemt individuele kwesties in behandeling die zich kenmerken door een minder complex karakter (qua kennis, kunde, creativiteit en afbreukrisico) en legt hiervoor een dossier aan. 
● Je laat je over de inhoud van de kwestie informeren door het hoofd, een advocaat of procesjurist.
● Je treedt bij conflicten op als belangenbehartiger van het lid.
● Je zorgt voor de schriftelijke uitwerking van adviezen en kwesties en voert gesprekken dan wel correspondeert daarover met de betrokken partijen.
● Je stelt schriftelijke zienswijzen en bezwaarschriften op en voert correspondentie met leden en betrokken organisaties.
● Je verdedigt cliënten tijdens mondelinge zienswijzen en hoorzittingen.
● Je beantwoordt hulpvragen die (te) tijdrovend of (te) complex zijn voor collega ́s die werkzaam zijn op de Intake.
● Je zorgt voor correcte, volledige en inzichtelijke dossiervorming en tijdige archivering.
● Je zorgt dat alle relevante informatie wordt bijgehouden in het organisatiesysteem.

Wat kun je?

Kennis en ervaring
● Minimaal HBO werk- en denkniveau, juridische richting; bijvoorbeeld HBO rechten of SJD.
● Kennis van/ervaring met bestuursrecht en ambtenarenrecht is een pre.
● Specifiek voor team A: affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar, met disciplinaire zaken en studentenzaken in relatie tot een onderwijs- en examenregeling.
● Specifiek voor team B: affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar, met letselschade-zaken en sociaal zekerheidsrecht. Kennis over of ervaring met onder andere psychische ziektebeelden (bijvoorbeeld PTSS) is een pre. Dit geldt ook voor opleidingen op het gebied van sociale zekerheid, ziekte/re-integratie en letselschade (zoals een leergang (licht) letsel).
● Specifiek voor team C: affiniteit, bij voorkeur aantoonbaar, op hoofdlijnen van het arbeidsrecht.

Vaardigheden
● Sociale en communicatieve vaardigheden voor het behartigen van de belangen van cliënten.
● Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen en uitdragen van adviezen en standpunten, zoals het opstellen van zienswijzen en bezwaarschriften.
● Analytisch en probleemoplossend vermogen voor het beoordelen, afhandelen dan wel doorverwijzen van kwesties.
● Accuratesse voor het bijhouden van termijnen en vormen en bijhouden van dossiers.
● Stressbestendigheid.
● Flexibele instelling.

Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. De functie is gewaardeerd in schaal 11. Het salaris bedraagt bij een voltijd dienstverband (35 uur) per maand minimaal € 3.729 bruto en maximaal € 5.035 bruto. LET OP: je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de functie van kwestiebehandelaar bij de afdeling Individuele Belangenbehartiging – dus niet voor een specifiek team.

Bij een voltijd dienstverband ontvang je vakantiegeld én een eindejaarsuitkering ter waarde van 8,33 procent, 140 wettelijke verlofuren en 88 bovenwettelijke verlofuren. Je krijgt de keuze uit een NS-kaart of een reiskostenvergoeding. De CAO FNV Organisaties is van toepassing.

Goede balans tussen werk en privé
De NPB vindt een goede balans tussen werk en privé erg belangrijk. Na een inwerkperiode krijgen medewerkers dan ook de mogelijkheid gedeeltelijk thuis te werken met bijbehorende ict-middelen en in ruime mate flexibiliteit ten aanzien van te werken dagen en werktijden. We treffen elkaar in ieder geval tenminste één dag per week op ons kantoor in Baarn.

Bij de NPB is er naast de wettelijke verlofdagen een gunstige bovenwettelijke verlofregeling. Wil je nog meer verlof? Dan kan je maximaal twee weken per jaar verlof bijkopen. Wil je liever verlof sparen voor een sabbatical? Ook dat is mogelijk door het opsparen van het bovenwettelijk verlof.

Wil je jezelf verder ontwikkelen?
Als je je juridisch wilt ontwikkelen, kan de NPB jou hierin faciliteren. Je kan rekenen op vergoeding van de studiekosten voor minimaal 50 procent en studieverlof van maximaal een halve dag per week.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling en denk je de persoon te zijn die wij zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk op woensdag 1 mei 2024 je sollicitatiebrief, gericht aan Andy van Duinen (hoofd werkorganisatie NPB), samen met je motivatie en cv naar hoofdenib@politiebond.nl onder vermelding van Sollicitatie kwestiebehandelaar.

Mochten er vóór de officiële sluitingsdatum geschikte kandidaten zijn, dan sluiten we de vacature eerder. Als je een voorkeur hebt voor één van de drie teams, geef da t dan gemotiveerd aan. Vermeld svp ook voor hoeveel uren per week je de functie van kwestiebehandelaar zou willen uitoefenen. 

Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, dan vindt dat plaats op ons kantoor in Baarn. Datum en tijd bepalen we in overleg met elkaar. De selectiecommissie bestaat uit de drie hoofden IB. De selectiegesprekken worden echter gevoerd met twee hoofden en een jurist van de afdeling IB.

------------------------------------------------------

Vragen over de vacatures? Bel met Björn Vreeswijk, hoofd team B (06 – 82229397) of Chaima Lamuadni, hoofd team C (06 – 82239185).

Meer over:
Vacature