24 mei 2019

Oproep aan kabinet: verbied knalvuurwerk

Kom in actie voor een feestelijke EN veilige jaarwisseling en kondig een landelijk verbod op knalvuurwerk af. Die oproep doet de NPB vandaag samen met 26 andere organisaties aan het kabinet Rutte III via een paginagrote advertentie in het Algemeen Dagblad.

De initiatiefnemer van de oproep is de Nationale Politie. Korpschef Erik Akerboom: ‘In haar huidige vorm is de nacht van 31 december op 1 januari de gevaarlijkste nacht van het jaar, met doden, honderden gewonden, miljoenen euro’s schade en agressie en geweld tegen agenten, boa’s, beveiligers, ambulance en brandweer. Ik wil de traditie van een feestelijke jaarwisseling in stand houden, maar wel veiliger maken.’

Alleen nog siervuurwerk
Veel van de ellende kan volgens Akerboom worden voorkomen door alleen nog siervuurwerk toe te staan, naast georganiseerde vuurwerkshows en aftelmomenten. ‘En wij zijn niet de enigen die dat geloven. Ook oogartsen, het genootschap van burgemeesters, de vrijwillige brandweer, verzekeraars, PostNL en het ambulancepersoneel roepen vandaag op tot verandering. Met dit brede maatschappelijke signaal doe ik een dringend beroep op de politiek om in actie te komen.’

De oproep van het korps wordt gesteund door 26 andere organisaties, waaronder ook de NPB als grootste Nederlandse politiebond.

NPB-voorzitter Jan Struijs
‘Er zijn genoeg slachtoffers gevallen! Kabinet, ga voor de veiligheid van burgers, politiemensen en hulpverleners staan. Oud en nieuw moet een volksfeest zijn en geen slagveld. De traditie van een vrolijke, sociale jaarwisseling lijkt definitief ontspoord. Om haar weer op de rails te krijgen zijn betrokkenheid en daadkracht nodig. Van de politiek, maar ook ons als burgers.’

Struijs: ‘Een algemeen verbod op zelf vuurwerk afsteken gaat te ver, maar het zou al een wereld van verschil maken als we die traditie voortaan beperken tot legaal siervuurwerk. Verder moeten we met z’n allen ook steviger in actie komen tegen die golf van agressief vandalisme die ons op 1 januari steeds weer overspoelt. Hoeveel drank of drugs moet je nemen om dat ‘dolle pret’ te vinden? Vandaar onze steun aan deze oproep: laten we samen ingrijpen en de bakens te verzetten. Wij willen graag weer een feestelijke EN veilige jaarwisseling – voor iedereen!’

Rob den Besten, voorzitter Centrale Ondernemingsraad Politie
‘Het wordt nu echt tijd dat we stoppen met praten en dat er iets gebeurt. Wij als COR willen dat het zware, gevaarlijke vuurwerk in de ban gaat. Zo snel mogelijk. Wij vinden het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een aantal raddraaiers nog steeds de ruimte krijgt om de jaarwisseling voor velen te verpesten. Dat de mensen in het blauw, rood en wit die voor onze veiligheid zorgen, met zwaar vuurwerk worden belaagd. Dat zij moeten vrezen voor lijf en leden en hun familie elke oud en nieuw weer in de rats zit. Waarom pikken we dat?’

Liesbeth Spies, voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters
‘We koesteren de traditie en het feest van de jaarwisseling. Het moet en kan wel veiliger! Het kabinet zou gemeenten moeten helpen met een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarmee kan veel leed en schade worden voorkomen. Burgemeesters zijn van harte bereid om hun aandeel aan een veiligere jaarwisseling te leveren en kunnen daarbij niet zonder landelijke steun in de vorm van een landelijk verbod. Gemeenten, en daarmee hun inwoners, betalen uiteindelijk de schade aan publieke eigendommen. Geld dat veel beter besteedt kan worden aan andere mooie initiatieven in de lokale gemeenschap.’

Tjeerd Faber, oogarts en voorzitter Nederlands Genootschap Oogheelkunde
‘Wij Nederlandse oogartsen pleiten al sinds 2009 voor een verbod op consumentenvuurwerk, dit naar aanleiding van de landelijke oogletselcijfers die we van al onze leden verzamelden. Nu elf jaarwisselingen verder is er helaas weinig veranderd. Ieder jaar kost het gedogen van consumenten vuurwerk per uur twee blinde ogen. Derhalve steunen we de oproep van de politie om in ieder geval met vuurpijlen en knalvuurwerk te stoppen, dat zal ongeveer 60 procent minder oogletsel geven.’

Herna Verhagen, CEO PostNL
‘PostNL steunt de oproep voor meer maatregelen rondom de veiligheid van de jaarwisseling. Onze bezorgers komen in alle straten en alle wijken van Nederland. Rond de feestdagen zijn we druk met de bezorging van de kerstpost en de vele pakketten met cadeautjes. Dit hoort een feestelijke tijd te zijn, waarin we ons geen zorgen hoeven te maken over de veiligheid op straat voor onze bezorgers en onze klanten.’

Meer over:
Jaarwisseling