14 oktober 2017

Nederland roept 'Goeie actie, politie'

Vandaag (zaterdag 14 oktober) is de landelijke Week van Respect van start gegaan. De week staat in het teken van geweld tegen de politie. Het aantal voorvallen stijgt, maar de incidenten worden wel ernstiger.

De Week van Respect wordt voor de vijfde keer georganiseerd door StichtingR. De stichting vraagt met steun van de NPB aandacht voor het werk van de politie. Mannen en vrouwen die 24 uur per dag, zeven dagen in de week hun werk doen in het brandpunt van de samenleving. Het enige beroep in Nederland dat letterlijk twee petten op heeft. Een agent is hulpverlener en handhaver in één. Het ene moment schiet de agent je te hulp op het moment dat je in nood verkeert, maar diezelfde agent kan je ook een bekeuring geven als je te hard rijdt.

Kort lontje
Als samenleving zijn we mondiger geworden, het dagelijks leven ervaren we soms als stressvol. Een ‘kort lontje’ constateren we dan al snel bij onszelf of bij anderen. Iemand een grote mond geven, of erger, is dan snel gebeurd. Agenten krijgen er in hun vak dagelijks mee te maken. Dat agenten de wind van voren krijgen, zelfs als ze hulp verlenen vinden ze zelf al heel normaal, maar het geweld waar ze aan bloot staan went nooit. Duwen, spugen, slaan, schoppen, het overkomt ze bijna elke dag.

Positieve publieksactie
De politie krijgt veel kritiek, maar toch zijn ze er altijd voor ons. Heb je er wel eens bij stil gestaan als ze er niet meer zouden zijn? In de Week van Respect vragen we aandacht voor de politie op positieve wijze met de publiekscampagne #goeieactie. Op internet, YouTube, wemelt het van filmpjes met optredens van de politie. De negatieve gaan vaak ‘viral’. Toch zijn er ook vele warme, ontroerende, positieve video’s. Kunnen wij met elkaar ervoor zorgen dat juist de mooie, positieve filmpjes ‘viral’ gaan? Natuurlijk! Scroll door je telefoon, zoek een positieve video en post deze op één van je social media-kanalen met de hashtag #goeieactie. Want dat mag ook wel eens gezegd worden: Goeie actie, politie!

Voorlichting
In de Week van Respect wordt op diverse locaties in het op scholen voorlichting gegeven over het werk van de politie. Doel van deze bijeenkomsten is om op een positieve en indringende manier aandacht te vragen voor het werk van de politie en respect te creëren voor deze mensen die midden in de samenleving hun werk doen. De voorlichting wordt gegeven door politiepersoneel zelf. Zij kunnen zelf als geen ander uitleggen wat het betekent als mensen geen respect hebben voor hun persoon of hun werk.

Initiatief
De Week van Respect 2017 is een initiatief van StichtingR in samenwerking met de Nederlandse Politiebond, de ANPV en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de vijfde keer dat deze week wordt georganiseerd. StichtingR is opgericht in 2012 rondom Marlise van Aerde, voormalig brigadier van de Amsterdamse politie. Op 14 oktober 2007, dit jaar tien jaar geleden, werd zij zelf slachtoffer van een zeer ernstig geweldincident tijdens haar werk. Sindsdien zet zij zich in voor een Veilige Publieke Taak: iedereen die werkzaam is binnen onze samenleving moet zijn of haar werk veilig kunnen verrichten.