Rianne Wisselink NPB-eenheidsbestuurder

Meldpunt PDC-problemen

De eerste alarmsignalen over de PDC-kantoren in Zwolle en Rotterdam waren niet te missen: waar is mijn parkeerplek gebleven? Schrijnend vind ik het geval van de collega van wie de werkplek in Zwolle van de ene naar de andere kant van de straat verhuist, maar die daardoor wel zijn parkeerplek moet inleveren. De werkgever lijkt eraan voorbij te gaan dat veel collega’s met de auto komen.

Bij de personele reorganisatie werden functievolgers geacht niet moeilijk te doen over een andere werkplek zolang die minder dan anderhalf uur reistijd met zich meebracht. Het is een tegenvaller als dan achteraf blijkt dat je eigenlijk veel meer tijd kwijt bent doordat er geen parkeerplek voorhanden is. De veelgehoorde klacht is dat de werkgever daar wel eens duidelijk over had kunnen zijn op het moment van plaatsing.

Schrijnend tekort
Onder flinke druk van de OR zijn inmiddels alternatieven beschikbaar, maar parkeerruimte is er (nog) niet. En het is de vraag of die er komt. Er wordt wel met onder andere de gemeente over gesproken, maar het zou zomaar kunnen dat in februari en maart de eerste collega’s te maken krijgen met een nieuw kantoor met een schrijnend tekort aan parkeerplaatsen

Deels met het openbaar vervoer
Het beleid richt zich op alternatieven, zoals het gebruik van P+R-locaties waarbij alleen het laatste stukje met openbaar vervoer wordt afgelegd. Daardoor ben je wel langer onderweg en die extra tijd is niet meegeteld bij het bepalen van je maximale reistijd in geval van plaatsing.

Hoe zit het met de keuze die collega’s destijds hebben gemaakt? Stel dat je daar met deze nieuwe informatie op wilt terugkomen? Zit je met dit soort vragen, neem dan gerust voor overleg en advies contact op met je collega’s van de NPB-afdeling PDC!

Het Nieuwe Werken
Ik heb begrepen dat het Politiedienstencentrum Zwolle vanaf maart regelmatig vol zal zitten – bomvol. Bij de inrichting van het kantoor is namelijk uitgegaan van een groot aantal medewerkers dat thuiswerkt (Het Nieuwe Werken). Dat wil zeggen: de beschikbare ruimte is afgestemd op een gemiddelde bezetting per dag. Als je dan toch met zijn allen komt, voor het gebruikelijke werkoverleg bijvoorbeeld, dan heb je dus meer dan alleen een parkeerprobleem.

Win-winsituatie?
Het Nieuwe Werken zou een win-winsituatie moeten zijn: minder ruimtegebrek, minder parkeerproblemen en meer ruimte voor de wensen van de professional. Ook in het (parkeer)beleid dat met de OR is afgetikt wordt het als een van de oplossingen genoemd. Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen van collega’s met meer thuis- en plaatsonafhankelijk werken. Wie heeft er een aanvraag ingediend? Wordt er in mogelijkheden gedacht? Voor maatwerk is een ‘goed gesprek’ met de teamleiding nodig. Komen die gesprekken tot stand?

Praat en denk mee!
Mijn ervaring is dat elk nieuw gebouw de nodige kinderziektes heeft. Het is echt van het grootste belang dat de leiding de signalen daarover van de collega’s serieus neemt. Vergeet in een flexibel kantoor ook niet de collega’s met een zwakke rug of een gehoorbeschadiging. Ik heb nog de collega op het netvlies die in een veel te krappe stilteruimte zijn vaste werkplek had ingericht. En de medewerker die elke keer op zoek was naar zijn eigen stoel. Ook het werk vraagt vaak de nodige aanpassingen.

Hierbij roep ik de leiding alvast op de collega’s echt te laten participeren in het bedenken van oplossingen. Landelijk is medewerkersparticipatie tot groot goed verheven. Aan ons de opgave om die inspraak aan de basis handen en voeten te geven.

NPB-meldpunt PDC-problemen
We willen graag van zoveel mogelijk PDC-collega’s horen hoe het gaat en uiteraard ook waar de NPB kan helpen problemen op te lossen. Die informatie komen we overigens niet alleen persoonlijk ophalen; je kunt die ook op elk moment digitaal toesturen naar het NPB-meldpunt PDC-problemen, bijvoorbeeld door HIER te klikken.

Meer over:
OVW-rechten