21 december 2018

Meldpunt dienstvoertuigen

De Nationale Politie is begonnen met de gefaseerde invoering van zowel een nieuwe dienstmotor (BMW en Yamaha) als nieuwe dienstauto’s (Mercedes). Dat heeft geleid tot verontruste signalen richting de NPB. De nieuwe voertuigen blijken namelijk niet goed bruikbaar voor bestuurders die kleiner zijn dan 1,65 meter of langer dan 1,96 meter.

Collega’s in deze categorieën vragen zich bezorgd af wat hen te wachten staat als alle oude voertuigen zijn vervangen door nieuwe modellen. Moeten ze daar dan toch gebruik van gaan maken, ondanks het fysieke ongemak? Dat betekent niet alleen een verhoogd risico op gewrichtsklachten, maar ook op onvoldoende bescherming bij een verkeersongeval tijdens bijvoorbeeld een achtervolging. En wat zijn verzekeringstechnisch de gevolgen van het besturen van een voertuig dat eigenlijk een maatje te groot of te klein voor je is?

Onveilige werkplek
Onduidelijk is hoe het korps hiermee wil omgaan. Wordt collega’s kleiner dan 1,65 meter en langer dan 1,96 meter verboden achter het stuur van de nieuwe dienstvoertuigen plaats te nemen? Zoals bekend wordt een voertuig ook gezien als een werkplek. Het gevolg van zo’n verbod kan dus zijn dat een groep collega’s straks van het ene op het andere moment niet langer beschikt over een passende en veilige werkplek.

Andere werkzaamheden
Wat gebeurt er dan met deze collega’s? Komen er aangepaste voertuigen? Worden zij geacht (in de tussentijd) alleen nog bureaudiensten en voetsurveillances te draaien? Collega’s die op dit gebied tegen problemen aanlopen, kunnen voor (juridische) ondersteuning uiteraard bij de NPB terecht. Maar als dit voor veel collega’s problemen oplevert, ligt het voor de hand ook op collectief niveau oplossingen proberen af te spreken.

De NPB neemt de ontvangen signalen serieus en wil graag van jullie horen of de werkvloer deze bezorgdheid deelt. Wij zullen alle reacties zorgvuldig bestuderen en daarna onze verdere koers uitstippelen. Reacties zijn welkom bij eenheidsbestuurder Paul Lathouwers.