1 september 2022

Mag je gesprekken opnemen?

Onze moderne mobieltjes geven veel mogelijkheden om van alles en nog wat vast te leggen. Bijvoorbeeld om een gesprek met een leidinggevende op te nemen. Met als vervolgvraag: mag dat eigenlijk wel? Als ‘dilemma van de maand’ schijnen we daar eens ons licht op.

Strafrechtelijk geen bezwaar
Strafrechtelijk gezien is er geen bezwaar tegen het opnemen van gesprekken. Dat is namelijk niet strafbaar. Voorwaarde is dan wel dat je zelf actief aan het opgenomen gesprek deelneemt. Vanaf de zijlijn de microfoon van je mobiel op anderen richten zonder dat je zelf deelneemt aan dat gesprek, is dus niet toegestaan. Neem je als deelnemer een gesprek op, dan mag dat vanuit strafrechtelijk perspectief wel.

Plichtsverzuim
Maar dat beantwoordt niet de kwestie of het een slimme zet is om heimelijk een gesprek op te nemen . De (hoogste) bestuursrechter kwalificeert het heimelijk opnemen namelijk als een gedraging die niet past in ambtelijke verhoudingen.

Dergelijk gedrag kan daarom - onder omstandigheden - worden aangemerkt als plichtsverzuim met een disciplinaire straf als mogelijk gevolg. Daarnaast kan het leiden tot verstoorde verhoudingen die weer aanleiding kunnen zijn voor een onvrijwillige overplaatsing. Tot slot kan het tegen je gebruikt worden in een ontslagprocedure, bijvoorbeeld als er sprake is van (vermeend) disfunctioneren.

Kondig het altijd aan
Onder de streep is het dus niet verstandig om onaangekondigd geluidsopnamen te maken van je gesprekken. Laat je gesprekspartner gewoon vooraf weten dat je het van plan bent. Gaat hij of zij daar niet mee akkoord, dan kun je vervolgens nog je eigen conclusies trekken over de voortgang van het gesprek. In het merendeel van de gevallen zal een leidinggevende er echter geen bezwaar tegen hebben.

Heb je over dit onderwerp nog vragen of ben je zelf hierdoor in de problemen geraakt? Neem contact met ons op.