9 juli 2019

Arbeidsongeschikt door dienstongeval of beroepsziekte?

Ben je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt door een dienstongeval of beroepsziekte? In dat geval hoort over het arbeidsongeschikte deel premievrij volledige pensioenopbouw plaats te vinden bij het ABP. Het ABP past dit echter niet automatisch toe en onderzoekt alleen op aanvraag van de politiemedewerker of er aanspraak bestaat op volledige pensioenopbouw. Hierdoor bouwen sommige politiemedewerkers met een dienstongeval of beroepsziekte ongemerkt te weinig pensioen op.

Bij twijfel of de volledige premievrije pensioenopbouw in geval van dienstongeval of beroepsziekte correct is toegepast, is ons advies om dit na te vragen bij het ABP. Is er over het deel waarvoor je arbeidsongeschikt bent geen sprake van premievrije pensioenopbouw voor 100% dan zal een aanvraag bij het ABP ingediend moeten worden. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen. Stuur dan gerust even een mailtje naar info@politiebond.nl, zodat wij je verder kunnen informeren.

Meer over:
Pensioen