15 augustus 2022

NPB Alert: pensioenopbouw na dienstongeval of beroepsziekte

Ben je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt door een dienstongeval of beroepsziekte? Dan heb je recht op premievrije volledige pensioenopbouw over de uren die je niet meer kunt werken. ABP past dat echter niet automatisch toe en bekijkt alleen op aanvraag aanspraken op volledige pensioenopbouw. Hierdoor kunnen collega's na een dienstongeval of beroepsziekte ongemerkt te weinig pensioen opbouwen.

Vraag je je af of de premievrije volledige pensioenopbouw na een dienstongeval of beroepsziekte in jouw geval correct wordt toegepast? Informeer ernaar bij ABP.

Vindt er over je arbeidsongeschikte uren geen premievrije volledige pensioenopbouw plaats, dan moet een aanvraag bij ABP ingediend worden. Uiteraard kan de NPB je daarbij helpen! Stuur dan gerust even een mailtje naar info@politiebond.nl, zodat wij je verder kunnen informeren.

Meer over:
Pensioen