8 juli 2020

Ledenpeiling politiebonden over CAO-wensen

Wat wil jij terugzien in jouw CAO? Wat vind jij belangrijk als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bij de politie? Wat weegt voor jou het zwaarst? Via een online ledenpeiling en digitale bijeenkomsten (in verband met het coronavirus) kun jij de komende weken in gesprek gaan met de voorzitters van de bonden en je wensen kenbaar maken.

De politie-CAO 2018-2020 loopt eind dit jaar af. Daarom bereiden de politiebonden zich al enkele weken voor op nieuwe onderhandelingen die wat hen betreft in september - na het zomerreces - van start gaan.

Samenwerking bonden
Voor het eerst in de geschiedenis trekken de bonden hierin direct samen op. De achterban heeft al vaker aangegeven vanaf de start van een nieuw CAO-traject een front te willen vormen. Het sluit bovendien naadloos aan op de intensieve samenwerking tussen de politiebonden die steeds meer vorm begint te krijgen. Dit betekent dat de bonden ditmaal niet eerst een eigen CAO-inzet maken: zij starten direct met een gezamenlijke ledenpeiling wat moet leiden tot een gezamenlijke inzet.

Enquête open tot 24 juli
Jouw mening is daarbij belangrijk. Aan de hand van vijf thema’s (inkomen, vitaliteit, mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling) horen wij tijdens de digitale bijeenkomsten en via de enquête graag hoe jij over deze onderwerpen denkt. Je kunt de enquête tot vrijdag 24 juli 9.00 uur invullen. De link naar de enquête kun je vinden in de NPB-app of de nieuwsbrief van 8 juli. 

Wil jij meedoen aan de digitale bijeenkomsten? Hét moment om in gesprek te gaan met de voorzitters van de bonden over genoemde onderwerpen in relatie tot de CAO. Geef je tijdig op, want het aantal beschikbare plekken is beperkt. KLIK HIER voor een overzicht met data en de mogelijkheid om je aan te melden.

Op basis van de gesprekken met politiecollega’s en de uitkomsten van de enquête bepalen de bonden hun inzet voor een nieuwe CAO.

Meer over:
CAO
cao2021