27 november 2023

Langer behoud executieve status na ATH-overstap

De werkgever en de vier bonden hebben afgesproken om de termijn van het statusbehoud bij een overstap van een executieve naar een administratief-technische functie te verdubbelen van vijf naar tien jaar. De nieuwe termijn geldt voor iedereen die gebruikmaakt of gaat maken van deze mogelijkheid. Koos je al voor statusbehoud, dan krijg je van het korps bericht over de verlenging.

Sinds januari 2020 geldt dat uitvoerende politiemedewerkers bij een vrijwillige overstap naar een administratief-technische functie (ATH-functie) hun executieve aanstelling kunnen behouden. Deze collega’s kunnen melden of ze daarvoor in aanmerking willen komen, tot nu toe voor een termijn van maximaal vijf jaar. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals het bekwaam en beschikbaar blijven voor politietaken; je moet daarvoor per jaar een minimum aantal operationele diensten blijven draaien.

Evaluatie
In 2022 is dit geëvalueerd. Voor een groot deel van de collega’s is het statusbehoud in (januari) 2020 ingegaan en loopt de termijn van vijf jaar in (januari) 2025 af. Veel collega’s voelen druk om binnen deze termijn terug te keren naar een executieve functie, omdat zij hun executieve status willen behouden.

Een groot deel van deze mensen werkt bij de meldkamers of Intake & Service. Mede gelet op de capaciteitsdruk zien deze en andere afdelingen medewerkers niet graag vertrekken. Ook is uit de evaluatie gebleken dat veel collega’s de termijn van vijf jaar te kort vinden.

Afspraken
Nu de termijn van het statusbehoud is verlengd naar tien jaar, kunnen collega’s de ATH-functie langer uitoefenen, zonder druk te voelen om definitief te kiezen. Bij deze afspraak over de verlenging van de termijn is nog eens benadrukt dat het belangrijk is dat de afspraken goed worden nageleefd. Denk aan het bekwaam blijven en het draaien van het afgesproken aantal operationele diensten.

Meer over:
Politiesterkte