28 december 2022

Laatste kans PO 2.0-studenten met ProfFit-probleem

De Politieacademie gaat PO 2.0-studenten die nog niet geslaagd zijn voor de conditietoets ProfFit actief benaderen met extra trainingsfaciliteiten en alternatieve afrondingsprocedures. Die laatste zijn bedoeld voor studenten die door een fysieke beperking of een chronische blessure niet aan de ProfFit-eisen kunnen voldoen.

Het doel is om voor 2024 definitief duidelijk te krijgen wie linksom of rechtsom formeel aan de eisen van de ProfFit kan voldoen. Als dat ondanks alles niet lukt, zal de Politieacademie als opleidingsinstituut ‘conform het OER 2022’ besluiten om geen diploma te verstrekken.

Tandenknarsend
De NPB heeft tandenknarsend van dit bericht kennisgenomen. De actieve benadering door de Politieacademie biedt PO 2.0-studenten met een ProfFit-probleem hernieuwd uitzicht op het alsnog behalen van een politiediploma. Dat kun je een positieve ontwikkeling noemen, aangezien de meeste van deze aspiranten met vlag en wimpel door alle andere onderdelen van hun opleiding zijn gezeild.

Geen bestaansrecht
Tegelijkertijd is de NPB ervan overtuigd dat de conditietoets ProfFit geen recht van bestaan heeft als onderdeel van het eisenpakket voor een politiediploma. Met andere woorden: de weigering om een politiediploma te verstrekken zou helemaal niet gebaseerd mogen zijn op (uitsluitend) het niet slagen voor ProfFit.  

Kans proberen te benutten
De juridische strijd over het bestaansrecht van ProfFit is in volle gang en zal helaas nog wel enige tijd duren. Voorlopig is het dan ook in het belang van de gedupeerde studenten om elke kans op een praktische oplossing aan te grijpen. In dat kader past het optimaal benutten van de ‘actieve benadering’ door de Politieacademie in 2023.

Rechtsbijstand
Leidt dat uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat (een politiediploma), dan zijn NPB-leden uiteraard verzekerd van juridische bijstand om tegen dat besluit van de Politieacademie in verzet te komen.

Meer over:
ProfFit