18 mei 2018

Laat je horen tijdens CAO-sessies

Op donderdag 17 mei kwamen ruim honderd kaderleden van de vier politiebonden NPB, ACP, ANVP en VMHP in Amersfoort bijeen om een volgende ronde in te luiden in het CAO-traject: de CAO-sessies. Voor de bonden is het duidelijk: eerst de politieorganisatie op orde, dan pas praten over wat voor ons acceptabel is ten aanzien van flexibilisering.

Na acht formele onderhandelingen is het tijd om met onze achterban in gesprek te gaan: wat vinden jullie van de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever omtrent modaliteiten, afschaffen van de LAR, nachtdienstontheffing, reis-en verblijfkosten en verruiming verplaatsingsmogelijkheden en het herstelplan dat de bonden als reactie hierop hebben opgesteld?

De politiebonden organiseren sessies op zeven locaties om een korte terugblik te geven op de CAO-onderhandelingen en toe te lichten waar we nu staan. Na de introductie gaan we met kleine groepen politiecollega’s praten over de inzet van de werkgever.

CAO-sessies
Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verschillende onderwerpen uit de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever bespreken. Waar zit ruimte en wat is echt niet acceptabel? Namens de bonden zorgt een gespreksleider voor een goed verloop en er schrijft iemand mee om de inbreng tijdens de sessies te verzamelen.

De korpsleiding heeft de politiechefs gevraagd het bijwonen van de CAO-sessies te faciliteren, dat wil zeggen: eraan mee te werken dat ook collega’s die in dienst zijn zoveel mogelijk aan de informatiebijeenkomsten kunnen deelnemen. Vanzelfsprekende voorwaarde is dat de noodhulp te allen tijde gegarandeerd blijft en deelnemers aan de CAO-sessies indien nodig ogenblikkelijk weer inzetbaar zijn.

Laat je horen en kom naar een CAO-sessie:

  • 18 juni Rotterdam (De Veranda), Cor Kieboomplein  ---- 9.30 - 12.30
  • 19 juni Eindhoven, Mathildelaan 4  ------ 14.00 - 16.30
  • 20 juni Den Haag (De Yp), Katschiplaan 10 ----- 9.30 - 12.30
  • 25 juni Amsterdam (De Eenhoorn), J. Wattstraat 84 ----- 9.30 - 12.30
  • 26 juni Utrecht, Kroonstraat 25 ----- 14.00 - 17.00
  • 27 juni Apeldoorn, Europaweg 79 ----- 9.30 - 12.30
  • 28 juni Drachten, Noorderend 4 ----- 9.30 – 12.30

Heb je vragen? Mail dan naar cao@politiebond.nl.

Meer over:
CAO