3 april 2024

Laat je bijpraten over het nieuwe politiepensioen!

Eind vorig jaar hebben de vakbonden, de werkgevers en het bestuur van pensioenfonds ABP een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor overheids- en onderwijspersoneel vanaf 2027. Tussen 15 april en 15 mei krijgen alle ABP-deelnemers in deze sectoren de gelegenheid te stemmen over dit hoofdlijnenakkoord en het stappenplan voor de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling.

Zowel de FNV als de politiebonden hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd over de gemaakte afspraken en de onderbouwing daarvan. De NPB roept iedereen op: kom luisteren, stel vragen, laat je informeren en maak als het moment daar is gebruik van je stemrecht!

In juli 2019 sloten de Nederlandse vakbonden, werkgevers en overheid een historisch akkoord over het verbeteren van het pensioenstelsel. Daarbij hadden alle partijen uiteraard hun eigen inzet. Wat de bonden betrof moesten de pensioenvoorzieningen socialer en rechtvaardiger worden (meer ruimte voor koopkrachtbehoud bijvoorbeeld) en wat betreft de financiering (voor een groot deel) gebaseerd blijven op solidariteit.

Nieuwe spelregels
De praktische uitwerking van de afspraken vond zijn neerslag in de Wet toekomst pensioenen (Wtp), die sinds 1 juli 2023 van kracht is. Door de invoering van deze nieuwe (wettelijke) spelregels moeten alle huidige pensioenregelingen worden herzien. Dat gebeurt in onderhandelingen tussen de betreffende vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen.

Onderhandelaarsakkoord
Op 21 december 2023 zijn de onderhandelaars van de bonden, de werkgevers en ABP het eens geworden over de hoofdlijnen van een nieuwe pensioenregeling voor overheids- en onderwijspersoneel. Dat akkoord is dus ook van belang voor (oud-)politiemedewerkers.

In de maanden daarna heeft ABP een stappenplan gemaakt voor een zorgvuldige overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel – een zogenaamd transitieplan. De afgesproken uiterste overgangsdatum is 1 januari 2028, maar eerder mag ook. ABP heeft ingezet op 1 januari 2027.

Wil je meer weten te komen over de inhoud van het hoofdlijnenakkoord en het transitieplan? NPB-leden kunnen dat in april en mei (onder andere) doen door het bijwonen van informatiesessies. Dat kan op een plek naar keuze achter een beeldscherm (webinar) of door een bezoek aan een fysieke bijeenkomst.

Over de (digitale) ledenraadpleging volgt binnenkort nadere informatie.

------------------------------------------------------

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN POLITIEBONDEN

Webinar voor gepensioneerden
* Dinsdag 16 april van 10.00 uur tot 11.00 uur

Webinar voor werkenden
* Dinsdag 16 april van 15.00 uur tot 16.00 uur.

Fysieke bijeenkomsten (Huis voor Veiligheid, Tolweg 5 in Baarn)
* Maandag 22 april van 13.30 uur tot 15.00 uur
* Dinsdag 23 april van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat doe je door HIER TE KLIKKEN!

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN FNV

Ook de FNV organiseert voorlichtingssessies (achttien in totaal) over wat het onderhandelingsresultaat voor verschillende groepen ABP-deelnemers betekent. Daarom zijn er ook aparte tijden per doelgroep voorzien. Bij de bijeenkomsten voor gepensioneerde en gewezen deelnemers zullen enkel berekeningen getoond worden voor deze groepen.                            

Hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten voor de actieven, waarbij voor mensen jonger dan 35 jaar de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel andere gevolgen heeft dan voor mensen boven deze leeftijd. Bekijk de tijden per doelgroep dus daarom goed voordat je je aanmeldt.

Fysieke bijeenkomsten
De live bijeenkomsten duren inclusief vragenronde 90 minuten. Na aanmelding krijg je (een paar dagen voor de live bijeenkomst) per e-mail een bevestiging van deelname en informatie over de exacte locatie.

Webinars
De webinars duren inclusief vragenronde 60 minuten. Na aanmelding krijg je direct een bevestiging die je kunt verbinden met jouw digitale agenda.

Aanmelden voor een FNV-bijeenkomst is mogelijk op DEZE PAGINA.

------------------------------------------------

Wil je je vooraf alvast (een beetje) inlezen?
Hieronder alle relevante documenten!

  • KLIK HIER voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord over de hoofdlijnen van de nieuwe ABP-pensioenregeling.
  • KLIK HIER voor de tekst van het transitieplan (overgang van de huidige naar de nieuwe regeling).
  • KLIK HIER voor een leesvriendelijke samenvatting van het transitieplan.
Meer over:
Pensioen