13 januari 2022

Korpschef moet problemen verlof bij politie aanpakken

Het kan niet zo zijn dat verlofaanvragen van politiecollega’s eenvoudigweg worden afgewezen door het tekort aan mensen bij de politie. Dat lijkt nu helaas toch steeds vaker te gebeuren, constateren de politiebonden. Een woordvoerder: ‘Deze wijze van handelen past niet bij de enorme inzet en loyaliteit van collega’s. Dit voldoet niet aan goed werkgeverschap.’ De bonden hebben de korpschef dringend verzocht om actie ondernemen.

Het viel de politiebonden afgelopen maanden op dat leden in toenemende mate voor hulp aankloppen, omdat zij problemen ervaren met het opnemen van verlof/vakantie. Na hun achterban om ervaringen te hebben gevraagd, concluderen de bonden dat collega’s zich meer en meer geschoffeerd voelen door hoe er in de eenheden (verschillend) wordt omgegaan met (de afhandeling) van hun verlofaanvraag. Er zijn zelfs medewerkers die uit angst voor meer ‘gedoe’ alleen anoniem hun verhaal willen delen.

Ervaringen politiemensen
Uit de ervaringen die collega’s deelden met de politiebonden blijkt dat:

  • Zomerverlof ingediend voor 1 november 2021 zeer regelmatig (deels) wordt afgewezen, terwijl collega’s is gevraagd om hun verlof tijdig aan te vragen;
  • In eenheden verschillend wordt omgegaan met de duur van het zomerverlof en de afhandeling daarvan;
  • In meerdere eenheden een totale verlofstop in de meivakantie geldt;
  • In een aantal gevallen calamiteitenverlof niet wordt toegekend en collega’s worden geacht gewoon verlof op te nemen.

Pijnlijk en moreel onbegrijpelijk
Een pijnlijke situatie, vinden de bonden, en moreel onbegrijpelijk. Daarom hebben de politiebonden de korpschef om opheldering gevraagd. Concreet willen de bonden:

  • Inzicht in de beleidslijn die momenteel rond verlof wordt gehanteerd en de verschillen daarin per eenheid. Op basis van de uitkomsten het dringende verzoek voor een heldere aanpak rond verlof, één beleidslijn voor het hele korps binnen de grenzen van de huidige rechtspositie.
  • Een toetsingscommissie op landelijk niveau met vertegenwoordigers vanuit de werkgever, werknemers en een onafhankelijk voorzitter. Iedere medewerker die dat wil moet zijn verlofaanvraag hier kunnen laten beoordelen en de uitkomst daarvan is dan bindend.

Download hier de brief van de politiebonden over afwijzingen verlof