23 december 2021

Korps ontduikt salaris-aanspraak interne doorstromers

Het was de NPB al bekend dat de werkgever niet altijd zorgvuldig omgaat met de salaris-aanspraken van zij-instromers die beginnen aan een basispolitieopleiding. Helaas blijkt dat ook te gelden voor de salaris-aanspraken van interne doorstromers! Ben jij vanuit een ondersteunende of een ATH BOA-functie overgestapt naar een basispolitieopleiding en zit je op 'zakgeld' in je eerste jaar als aspirant? Lees dan dit artikel!

In november van dit jaar won de NPB in hoger beroep een rechtszaak over de aanspraak van zij-instromers op een salaris tijdens het volgen van hun basispolitieopleiding. Zij verschillen daarin van instromende studenten die zonder eerdere werkervaring aan hun opleiding beginnen. Die moeten het in hun eerste (theoretische) opleidingsjaar doen met ‘zakgeld’ van de werkgever – een tegemoetkoming in hun kosten, te vergelijken met een studiebeurs.

Aanloopsalaris
Dat geldt niet voor zij-instromers die voorafgaand aan hun basispolitieopleiding al twee jaar ergens anders hebben gewerkt voor minstens het minimumloon. Zij krijgen niet eerst een jaar ‘zakgeld’ maar hebben meteen recht op een aanloopsalaris dat aansluit bij hun toekomstige functieniveau bij de politie. Deze aanspraak geldt ook als er enige tijd zit tussen iemands vorige baan en de start van zijn politieopleiding. Voor toekenning van een aanloopsalaris hoeft er geen sprake te zijn van een directe overstap van de ene baan in de andere.

Behoud voormalige salaris
Daarnaast heb je ook nog een groep zij-instromers die de werkgever hoger kan inschalen om hem vanaf het begin een salaris te geven dat aansluit bij de beloning van zijn voormalige werk. Hierbij geldt als voorwaarde dat hij die baan minstens twaalf maanden heeft vervuld en ermee is gestopt om aan de politieopleiding te beginnen. In dit geval moet het dus wel gaan om een letterlijke (direct aansluitende) overstap.

Interne zij-instromers
Begin december publiceerde de NPB een artikel over zijn succesvolle juridische verdediging van de salaris-aanspraak van zij-instromers. Uit de ontvangen reacties daarop komt naar voren dat de werkgever ook nog wel eens een andere salaris-aanspraak ontduikt. Om precies te zijn: het recht van collega’s op het behoud van hun politiesalaris als ze vanuit een ondersteunende functie of een ATH-BOA functie aan een basispolitieopleiding beginnen.

Terug naar ‘zakgeld’?
De werkgever en de bonden hebben ooit afgesproken dat een medewerker bij zo’n overstap sowieso zijn voormalige bezoldiging behoudt. Die afspraak is in de rechtspositie van het politiepersoneel vastgelegd als artikel 6 lid 5 van het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Bij de NPB hebben zich inmiddels echter al een aantal collega’s gemeld die bij hun overstap zijn teruggezet op ‘zakgeld’. Ten onrechte dus!

In de tot nu toe verzamelde voorbeelden lijkt het korps in verwarring te zijn geraakt doordat de overstappende collega’s een tijdelijke aanstelling hadden. Maar ook dan geldt de rechtspositionele garantie dat je als korpsmedewerker je salaris behoudt als je een basispolitieopleiding gaat volgen.

De collega's op de foto's staan los van de besproken problemen in dit artikel.

OPROEP
Ben jij een collega die vanuit een ondersteunende of een ATH-BOA-functie is overgestapt naar een basispolitieopleiding en zit je momenteel op ‘zakgeld’ in je eerste opleidingsjaar? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling Individuele belangenbehartiging. Wij kunnen de werkgever dan namens jou een verzoek om de erkenning van een duuraanspraak toesturen en je salaris-aanspraak in ieder geval voor de toekomst veiligstellen.

LET OP: Er zit een HARDE DEADLINE aan deze juridische optie. Een verzoek indienen om herziening van je eerste aanstellingsbesluit als politiestudent heeft alleen nut zolang die aanstelling nog loopt. Wacht dus niet te lang, want dan kunnen je kansen verkeken zijn!

LET OP: Juridisch kan de hierboven genoemde actie (verzoek erkenning duuraanspraak) alleen iets opleveren voor de politiestudenten die MOMENTEEL in hun eerste opleidingsjaar zitten. Voor interne doorstromers die al verder zijn in hun opleiding – of die al afgestudeerd zijn – heeft reageren/informeren dus helaas geen zin.

De afdeling Individuele Belangenbehartiging van de NPB is te bereiken via 085 – 23 66 800 of ibb@politiebond.nl.

Meer over:
Rechtshulp