Rianne Wisselink NPB-eenheidsbestuurder

Korps heeft geen tijd voor GTPA-zaken

Het is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws: burgers die gewelddadig reageren op het optreden of alleen al de aanwezigheid van een politieambtenaar. Je zou verwachten dat de afhandeling van deze GTPA-zaken (Geweld tegen politieambtenaren, bij politici steevast goed voor een enorm verontwaardigde reactie) ook bij de Nationale Politie hoog op het prioriteitenlijst staat. Helaas blijkt dat niet uit de praktijk.

Zowel in Oost- als in Noord-Nederland kreeg ik negatieve berichten over de afhandeling van GTPA-zaken. Opmerkelijke incidenten? Nee, er is overduidelijk meer aan de hand. In de nasleep van de personele reorganisatie heeft het korps nog maar weinig tijd en aandacht over voor het begeleiden van collega’s die met gewelddadige burgers geconfronteerd zijn. Van de ongeveer 50 mensen die dit werk deden, zijn er landelijk nu nog 11 over. Deze collega’s doen hun uiterste best, maar zijn ernstig overbelast.

Teleurstelling
De bonden hebben de werkgever al eerder gewaarschuwd dat de afhandeling van GTPA-zaken onder druk stond. Daar is blijkbaar niet naar geluisterd, want de recente signalen van collega’s liegen er niet om. Bijvoorbeeld een collega die geen idee meer had wie zijn zaak behandelde. Zijn GTPA-casemanager was langdurig ziek en een vervanger was kennelijk niet geregeld. Dus kwam de collega bij de verdere afhandeling van de zaak alleen te staan en dat kan een grote teleurstelling zijn voor iemand met een stevige PTSS na een schietincident.

Contactarmoede
Een ander voorbeeld komt uit Noord. Daar was een collega tijdens een aanhouding meegesleurd door een auto. De eerste opvang was goed, maar zijn teleurstelling was groot toen hij de uitspraak van de rechter uit de krant moest vernemen. En niet alleen de informatie schiet tekort in GTPA-zaken, ook de ondersteuning. De juridische dienst van de NPB meldt dat vanuit alle windstreken steeds meer collega’s de NPB inschakelen voor de afhandeling van hun GTPA-zaak.

Kapotbezuinigd
In Oost-Nederland waren er voor de reorganisatie vijf GTPA-casemanagers actief, die het aantal zaken goed aan konden. Nu zijn er twee collega’s over, van wie er een helaas langdurig ziek is. De formatie op papier is 1,8 voltijdsbanen (fte’s). Het lijkt mij duidelijk dat dat niet genoeg is om in de grootste regio van het land, met een enorm geografisch gebied, de beoogde GTPA-begeleiding naar behoren te leveren.

Nergens tijd voor
Zoals een medewerker het formuleert: geen tijd meer voor een fatsoenlijk gesprek, geen tijd meer voor een fatsoenlijke voorbereiding van de zitting, geen tijd meer om mee te gaan naar de zitting en al helemaal geen tijd meer voor (bij)scholing. Helaas is het verhaal in de andere regio’s vergelijkbaar.

Ik heb me laten vertellen dat korpschef Erik Akerboom in 2016 al een brandbrief heeft ontvangen over de gevolgen van de reorganisatie voor GTPA. Ook de bonden hebben daarover al aan de bel getrokken in het landelijke arbeidsvoorwaardenoverleg met de minister (het CGOP). Tot op heden zijn er echter geen zichtbare oplossingen in gang gezet.

De NPB heeft inmiddels het initiatief genomen om de afhandeling van GTPA-zaken opnieuw op de agenda van het landelijke arbeidsvoorwaardenoverleg (CGOP) te zetten. Er moeten op korte termijn medewerkers bij, om te voorkomen dat er nog meer collega’s omvallen. Het korps laat momenteel zowel de collega’s die het slachtoffer zijn geworden van geweld als de collega’s die moeten zorgen voor hun opvang en begeleiding ernstig in de steek.

LEES MEER: Artikel in het AD op basis van deze blog [16 februari 2018]

Meer over:
Rechtspositie