28 april 2022

Zondag 1 mei: opkomen tegen de Ruttiaanse scheefgroei!

De vakbeweging blijft de komende jaren actievoeren tegen de sociaaleconomische scheefgroei in Nederland. Dat is het politieke signaal dat de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten – wil afgeven op de Dag van de Arbeid (zondag 1 mei). Dat gebeurt door een demonstratieve mars in Utrecht. De NPB roept zijn leden van de partij te zijn. Kom met de trein, dan betaalt de FNV je reiskosten!

De Dag van de Arbeid is de afsluiter van de Week van de Vakbond. Tijdens die laatste week van april zal de FNV het kabinet Rutte IV met zijn neus op de feiten drukken. Het leven in Nederland wordt steeds duurder, maar de inkomens stijgen onvoldoende mee om dat te compenseren. Daardoor worden veel mensen steeds armer, terwijl we tegelijkertijd zien dat Nederland als geheel steeds rijker wordt. Met andere woorden: de maatschappij is bezig ontwricht te raken door sociaaleconomische scheefgroei. En dat terwijl er geld genoeg is om iedereen een fatsoenlijk inkomen en goede sociale voorzieningen te bieden.

FNV-eisenpakket
Om deze scheefgroei een halt toe te roepen zijn volgens de FNV de volgende maatregelen gewenst/noodzakelijk:

  • De lonen moeten stijgen met een percentage dat op z’n minst gelijke tred houdt met de stijging van de prijzen (inflatie). Het minimumloon moet naar €14 per uur. De sociale uitkeringen moeten omhoog en de AOW moet blijven meestijgen met de lonen;
  • De winstbelasting moet omhoog. Dat is hard nodig voor een rechtvaardige sociaaleconomische ontwikkeling. Veel bedrijven doen het ondanks de pandemie en inflatie ontzettend goed, maar dat leidt vooral tot particuliere en te weinig tot maatschappelijke verrijking.
  • Vermogen moet (zwaarder) worden belast. Iedereen die geld wil verdienen met geld zal ten minste zoveel belasting moeten betalen als de werkenden in ons land.

Met deze voorstellen kunnen lonen omhoog en er kan geïnvesteerd worden in de zorg, het onderwijs en de veiligheid in onze samenleving. En dat is hard nodig!

Protestmars
Wil je helpen dat politieke signaal af te geven? Kom dan op zondag 1 mei (de Dag van de Arbeid) naar het Jaarbeursplein in Utrecht en loop vanaf 13:00 uur mee met de FNV-mars naar het Julianapark. Daar krijg je vervolgens vanaf 14:30 uur een sterk inhoudelijk podiumprogramma aangeboden, een informatiemarkt, de uitreiking van de Herman Bode-award, muziek en verschillende activiteiten voor kinderen.

Als NPB-lid kun je op 1 mei op kosten van de FNV met de trein naar Utrecht. LET OP: Dat vereist wel dat je je tijdig vooraf aanmeldt, bijvoorbeeld via de link hieronder.

Meld je hier aan voor het FNV-programma op de Dag van de Arbeid!

Meer over:
Vereniging