7 mei 2021

Kom digitaal in actie voor de publieke sector!

Op woensdag 19 mei vindt op het Malieveld in Den Haag een grote manifestatie plaats om de politiek duidelijk te maken dat de publieke sector de komende jaren een flinke oppepper moet krijgen. Overheidsmedewerkers verdienen een fatsoenlijke loonsverhoging, meer collega’s om de werkdruk tegen te gaan en voldoende middelen om hun werk goed te kunnen doen. Steun onze actie en doe online mee aan deze manifestatie!

Je kunt onze campagne volgen op www.steunpubliekesectornu.nl! Daar kun je ook het manifest lezen dat de regering op 25 februari is aangeboden door de gezamenlijke vakbonden voor defensie, politie, onderwijs en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire medische centra, rechterlijke macht en waterschappen.

Ik ben Tilila en werk bij de politie in de basispolitiezorg. Ik vind dat ik een afwisselende, boeiende en nuttige baan heb. Ook de collegialiteit in mijn team geeft me energie. De waardering die iedereen voor ons heeft, zie ik helaas niet terug in de beloning. Zelfs voor 2021 is er geen loonstijging, terwijl Nederland door de coronacrisis en de extra behoefte aan beveiliging van personen meer dan ooit een beroep op ons doet.

De inzetbare capaciteit bij de politie is al jaren zeer krap. Bovendien is het politiekorps vergrijsd, doordat de instroom van nieuwe medewerkers niet op peil gehouden is. Het gevolg is dat bij extra inzet van politiemedewerkers in verband met de coronamaatregelen of extra beveiliging de zware last van de nachtdiensten op een steeds kleinere groep komt te liggen. Dag in dag uit zijn de roosters nog maar moeilijk rond te krijgen. Als ik vakantie aanvraag voor over een half jaar krijg ik te horen dat dat lastig is en ik maar met collega’s moet overleggen om diensten te ruilen. Als ik wil oefenen om goed getraind op straat te kunnen werken krijg ik niet zelden te horen dat de capaciteit dat even niet toelaat.

Ik houd mijn hart vast als ik zie hoeveel collega’s om me heen binnen enkele jaren met pensioen gaan. Ik mis ook goed werkende ICT- en communicatiemiddelen die me flink wat administratieve rompslomp zouden besparen. Zeker bij politietaken op straat is een goede communicatie erg belangrijk; je wilt je kunnen richten op het contact met de burger en niet afgeleid worden door administratieve verplichtingen.

Wat ik zou willen?

  • Meer collega’s op straat en bij de recherche, maar ook in de ondersteuning (veel mensen wegbezuinigd de afgelopen tien jaar).
  • Gebruiksvriendelijke ICT bij de uitvoeringstaken op straat
  • Een verantwoorde uitrusting en voldoende gelegenheid om te trainen
  • Een loonsverhoging die mijn koopkracht op peil houdt en passend is bij de extra inzet die momenteel van ons wordt gevraagd

Capaciteitsproblemen
De Nationale Politie bestaat uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid, een Politiedienstencentrum (PDC) en de Politieacademie. Het aantal medewerkers is 62.000 (orde van grootte). Tussen 2021 en 2025 gaan ruim 11.000 operationele (uitvoerende) politiemedewerkers met pensioen, de instroom van nieuwe medewerkers blijft daarbij achter. Gevolg: de komende jaren (tijdelijke) onderbezetting in een situatie van (structurele) ondercapaciteit.

  • Operationele sterkte 2009 (inclusief politiestudenten) 52.322 fte’s
  • Operationele sterkte 2012 (inclusief politiestudenten) 51.552 fte’s
  • Operationele sterkte begin 2021 (inclusief politiestudenten) 50.454 fte’s
  • Beoogde operationele sterkte begin 2025 (inclusief politiestudenten) 52.116 fte’s
  • Operationele sterkte begin 2021 (zonder politiestudenten) 46.278 fte’s
  • Beoogde operationele sterkte begin 2025 (zonder politiestudenten) 47.413

Cao-onderhandelingen stukgelopen
Werkgever biedt niet meer dan 1,3 procent loonsverhoging over de periode tot medio 2022; bonden eisen 2,5 procent.

Meer over:
cao2021