21 juni 2022

FAQs en voorlichtingsvideo doorstroomtraject N2/N3

Surveillanten kunnen zich nog tot 15 juli via YouForce aanmelden voor het doorstroomtraject naar de functie van politiemedewerker. Een gezamenlijk project van het korps, de Politieacademie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het door de politiebonden opgerichte Instituut voor Veiligheid. Over de opzet en invulling van het doorstroomtraject vonden de afgelopen weken vier digitale voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Voor wie daar niet bij kon zijn, hieronder een integraal filmverslag.

Meer over:
Loopbaanbeleid