22 januari 2019

2 februari: kick-off pensioenprotest vakbeweging

Op zaterdag 2 februari geven de Nederlandse vakbonden in de Jaarbeurs in Utrecht tussen 13.30 en 16.00 uur het startschot voor een actietraject van zes weken, dat uitmondt in grote landelijke pensioenprotestdag op maandag 18 maart – twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De NPB roept zijn (kader)leden op naar deze kick-off te komen en een bezoek te brengen aan de gezamenlijke stand van de politiebonden.

Het kabinet Rutte III heeft in november de jarenlange onderhandelingen over vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel laten klappen.

  • De politiek bleek niet bereid de koopkracht van de pensioenen structureel op peil te houden door inflatiecorrectie (indexatie).
  • Ook viel niet te praten over maatregelen om vervroegde uittreding voor mensen in zware beroepen (weer) mogelijk te maken: het bevriezen van de AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar en het opheffen van de forse fiscale boete (52 procent) op vroegpensioen-regelingen.
  • En tot slot voelde het kabinet niets voor het versterken van de solidaire grondslag van het huidige pensioenstelsel door het regelen van pensioenopbouw voor flexwerkers en ZZP’ers.

De vakcentrales hebben er tijdens de onderhandelingen alles aan gedaan om tot goede afspraken te komen. Maar het kabinet kwam niet verder dan boterzachte onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Tegelijkertijd bleek men wel miljarden te willen schenken aan het bedrijfsleven. Het is duidelijk: dit kabinet luistert alleen naar aandeelhouders en niet naar gewone mensen.

Politieke vuist maken
Wie niet horen wil, moet maar voelen. Hoog tijd dat de Nederlandse vakbonden gezamenlijk een politieke vuist maken. Dat gaat gebeuren in de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 20 maart. Ook op pensioengebied zijn dat belangrijke verkiezingen, want op basis van de uitslag worden de 75 leden van een nieuwe Eerste Kamer gekozen – politici die een cruciale rol spelen bij het goedkeuren van nieuwe pensioenwetten. Stemmen op een andere partij dan een regeringspartij kan dus tot interessante nieuwe politieke verhoudingen leiden.

De NPB en de andere politiebonden voeren al jaren actie tegen de bezuinigingen op de (vroeg)pensioenvoorzieningen voor politieambtenaren (en mensen in andere zware beroepen). In het najaar van 2017 verzamelden we ruim 40.000 handtekeningen voor een burgerpetitie waarin gevraagd werd om een socialer pensioenbeleid voor politiemensen en ook tijdens de CAO-onderhandelingen in 2018 stond dit onderwerp hoog op de agenda. Helaas: telkens bleek de politiek ‘op kabinetsniveau’ niet tot veranderingen bereid.

Eigen stand politiebonden
Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij het actietraject dat op 2 februari van start gaat en dat erop gericht is juist op kabinetsniveau een andere opstelling af te dwingen. Ben jij (kader)lid van een politiebond en wil jij in februari en maart meehelpen bij het op de been brengen (informeren en mobiliseren) van zoveel mogelijk actievoerders? Kom dan op zaterdag 2 februari naar de stand van de gezamenlijke politiebonden in de Jaarbeurs. We verwachten je! De aftrap vindt plaats tussen 13.30 en 16.00 uur.

NPB-leden kunnen (voor zichzelf) een gratis treinkaartje aanvragen door HIER te klikken.

We zouden het waarderen als je je komst ook nog even meldt door HIER te klikken (alleen naam en eenheid noemen is voldoende).

Goed pensioen? NU wat voor doen!
Houd voor meer informatie onze website en app in de gaten en/of kijk op goedpensioen.nu!

KLIK HIER voor een actiepamflet namens de gezamenlijke politiebonden.

Meer over:
Pensioen