1 februari 2022

Kan een chef een ziekmelding weigeren?

De ziekmelding van een politiemedewerker moet door zijn leidinggevende worden geaccepteerd. Dat heeft de korpsleiding op verzoek van de NPB officieel bevestigd. De bond kreeg de afgelopen tijd veel hulpvragen van leden waarin de afwijzing van een ziekmelding door een leidinggevende centraal stond.

Over deze kwestie heeft de NPB jaren geleden al een rechtszaak aangespannen en uiteindelijk in 2019 in hoger beroep gewonnen. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – heeft toen als juridisch eindoordeel uitgesproken dat een leidinggevende binnen de Nationale Politie niet bevoegd is een ziekmelding te weigeren.

Advies bedrijfsarts
De werkgever heeft deze week officieel bevestigd dat hij dit juridische eindoordeel respecteert. Dat geldt ook als een leidinggevende eraan twijfelt of in een bepaald geval (voldoende) arbeidsongeschiktheid aanwezig is om een ziekmelding te rechtvaardigen. De enige juiste reactie is dan de ziekmelding voor te leggen aan de bedrijfsarts voor een advies.

Voor alle duidelijkheid: een leidinggevende is wel degelijk bevoegd om vragen te stellen over
• werkzaamheden die je eventueel nog wel kunt doen;
• de bereikbaarheid tijdens de ziekte (telefoonnummer en locatie) en
• de verwachte duur van het ziekteverzuim.

Passende oplossing
Uit de verstrekte informatie kan blijken dat er eigenlijk geen sprake is van ziekte van de collega in kwestie, maar dat er iets anders aan de hand is (gezondheidsproblemen van een familielid, een calamiteit). In dat geval hoeft de ziekmelding niet geaccepteerd te worden, maar dient de leidinggevende mee te werken aan een passende oplossing, bijvoorbeeld het verlenen van een vorm van verlof die past bij de situatie.

De werkgever meldde de NPB dat de dienst HRM momenteel een basistraining Verzuim voor leidinggevenden ontwikkelt. Het onderdeel ziekmelding en het voorleggen van de ziekmelding aan de bedrijfsarts zal daarin aan de orde komen.