19 juli 2017

Afdeling PA huldigt jubilarissen

Op woensdag 7 juni 2017 zette de NPB-afdeling Politieacademie haar jubilarissen in het zonnetje in Huis ’t Velde te Warnsveld. Na de openingswoorden van afdelingsvoorzitter Ron in ’t Veld werden de aanwezigen uitgenodigd te vertellen waarom ze ooit tot de bond waren toegetreden. Dat leverde leuke verhalen op over de manier waarop in het verleden NPB-leden werden geworven.

Daarna begon activiteitencoördinator Toke Landman de jubilarissen één voor één hun bondsspeldjes op te prikken. Als laatste ontving ook Ron in ’t Veld een onderscheiding, na eerst door afdelingssecretaris Rob Coens te zijn toegesproken.

Smakelijke anekdotes
Rond etenstijd speelden de weersomstandigheden ons parten, maar de BBQ smaakte er niet minder om. Tijdens de maaltijd werden ook de nodige anekdotes met smaak opgediend.

Reüniegehalte
Na de koffie vertrokken de jubilarissen met partner weer huiswaarts, terugkijkend op een geslaagde jubilarissenbijeenkomst met toch ook een zeker reüniegehalte.