3 oktober 2019

Invoering studiefaciliteitenregeling en dienstreizenplan on hold gezet

De invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling en het plan om dienstreizen vanuit huis in eigen tijd te laten zijn (in combinatie met een verhoging van de meerkilometer-vergoeding) zijn voorlopig ‘on hold’ gezet. Tot nu toe hebben de bonden en werkgever nog geen overeenstemming bereikt over de uitwerking van deze afspraken.

Daarbij speelt mee dat er veranderingen in het politieonderwijs verwacht worden, en dat het plan rondom de dienstreizen te veel haken en ogen blijkt te hebben. Beide punten zijn opgenomen in de CAO. De komende tijd zal dan ook worden gekeken naar een alternatief. Zolang dat er nog niet is blijven de bestaande regelingen van kracht.

Incidentele dienstreizen met eigen vervoer vanuit de eigen woning
Incidentele dienstreizen met eigen vervoer vanuit de eigen woning zouden per 1 januari 2020 voortaan in eigen tijd moeten plaatsvinden. Ter compensatie zou de vergoeding voor de meerkilometers met 50 cent per kilometer omhoog gaan. De uitvoering van deze afspraak blijkt echter complex. De politiebonden willen bijvoorbeeld niet dat er veel te lange werkdagen – met bijbehorende overtredingen van de arbeidstijdenwet - ontstaan bij medewerkers die langere afstanden moeten reizen voor en na hun dienst. Hiervoor zijn nog te weinig garanties. Ook blijkt het lastig om te bepalen wanneer een dienstreis ‘incidenteel’ is. Voor de werkgever was het belangrijk dat het reizen in eigen tijd extra capaciteit zou opleveren. Maar of dat in de praktijk ook echt gaat gebeuren is de vraag. Medewerkers kunnen er immers ook voor kiezen om – onder diensttijd - met dienstvervoer of openbaar vervoer te reizen.

Om al deze redenen is besloten dat de afspraak voorlopig niet uitgevoerd wordt en dat het komende half jaar gezocht wordt naar een beter alternatief. Zolang dat alternatief er nog niet is blijft de bestaande regeling van kracht. Dat betekent dat dienstreizen vanaf het woonadres met eigen vervoer onder diensttijd plaatsvinden tegen een vergoeding van 28 cent per kilometer.

Studiefaciliteitenregeling
Over de studiefaciliteitenregeling meldden we eerder al dat we het niet eens konden worden met de werkgever over de omvang en de uitleg van deze afspraak. Die discussie is nog niet beslecht. Daar komt bij dat er ontwikkelingen in het politieonderwijs verwacht worden waardoor opnieuw bekeken moet worden hoe collega’s het beste gefaciliteerd kunnen worden als zij een opleiding volgen. De verwachting is bijvoorbeeld dat er in de toekomst minder onderwijs op opleidingslocaties zal worden gegeven en meer (digitaal) onderwijs op de werkplek en thuis zal worden gevolgd. De politiebonden vinden het dan extra van belang dat er voldoende compensatie is voor zelfstudie. De bonden en werkgever hebben besloten om ook dit plan voorlopig te parkeren tot er meer duidelijk is.

Meer over:
CAO