18 januari 2019

Ingangsdatum CAO-afspraken reiskosten

De afschaffing van de dagcomponent bij binnenlandse dienstreizen EN de verhoging van de vergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,18 naar € 0,19 per kilometer gaan in op 1 januari 2020. Dat zijn de werkgever en de gezamenlijke politiebonden op vrijdag 6 december 2018 overeengekomen.

Voor deze twee afspraken in de politie-CAO 2018-2020 was nog geen ingangsdatum bepaald. Praktisch bekeken kunnen de overeengekomen wijzigingen pas van kracht worden nadat het Besluit reis-verblijf- en verhuiskosten politie (Brvvp) op de betreffende punten is gewijzigd. Dat vergt sowieso enige tijd, vandaar dat nu is uitgekomen op begin volgend jaar.

Voor een andere afspraak op reisgebied – de wijzing van de vergoeding voor dienstreizen met eigen vervoer vanaf de woning naar een andere werkplek dan de plaats van tewerkstelling – was in de CAO wel meteen 1 januari 2020 als begindatum vastgelegd. Wat dat betreft lopen de drie veranderingen nu dus synchroon met elkaar.

Meer over:
CAO