24 juli 2020

Voorwaarden RVU-aanvraag uitgewerkt

Afgelopen maand is in het Centraal Georganiseerd Overleg tussen de werkgever en politiebonden (CGOP) afgesproken hoe de tijdelijke Regeling vervroegde uittreding politie (RVU) in de rechtspositie van de politiemedewerkers wordt verankerd. De exacte voorwaarden om de regeling te kunnen aanvragen zijn daarmee bekend geworden en inmiddels ook gepubliceerd op het intranet van het korps (bij de FAQ over de RVU).

Zo was eerder nog niet duidelijk of je de RVU voor het eerst per 1 of 2 januari 2021 zou kunnen aanvragen omdat je op 1 januari 2021 nog in actieve dienst moest zijn volgens het akkoord. De volgende praktische afspraken zijn gemaakt.

Voorwaarden RVU-regeling

  • Je bent op 31 december 2020 in dienst. De datum van 1 januari 2021 is gewijzigd in 31 december 2020 zodat je vanaf 1 januari 2021 van de RVU-regeling gebruik kunt maken;
  • Je wordt 65 (of bent al 65 jaar of ouder) in de periode 2021-2025;
  • Je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • Je hebt minimaal 35 politiedienstjaren waarvan minimaal 25 zware jaren (een aanstelling voor de uitvoering van de politietaak (executief) of een ath-aanstelling in een aangewezen functie (ath-slijtend);
  • Je maakt minimaal 1 maand gebruik van de regeling.

Let op: wanneer een of meer van onderstaande punten op jou van toepassing zijn, kun je niet deelnemen aan de RVU.

  • Je maakt op 31 december 2020 gebruik van eindeloopbaanverlof of hebt al andere vastgelegde afspraken over je uitstroom.
  • Je krijgt na 31 december 2020 ontslag om een andere reden dan op eigen verzoek.
  • Je hebt een WAO- of WIA-beschikking waarbij de mate van je arbeidsongeschiktheid is bepaald op 80% of meer of volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.

Hoe kun je nagaan of je aan de RVU-voorwaarden voldoet en of de werkgever de juiste gegevens in de administratie heeft staan over de zware jaren?
Vanaf half augustus maakt de werkgever op de medewerkerkaart in Youforce zichtbaar of iemand voldoet aan de voorwaarden voor RVU. Klopt deze informatie in jouw geval niet, dan kun je dat via een andere tegel melden en de juiste gegevens aanleveren, bijvoorbeeld aanstellingsbesluiten of brieven waaruit blijkt dat je wel aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer kan de RVU-regeling aangevraagd worden?
De werkgever werkt eraan om in oktober een tegel in Youforce beschikbaar te hebben waarmee de RVU kan worden aangevraagd. Voor die tijd kan wel op een rijtje worden gezet of je voldoet aan de RVU-voorwaarden en of deze interessant is om aan te vragen naast het ABP-pensioen zodat de pensioenaanvraag ook in gang kan worden gezet. In 'mijn ABP' wordt de RVU-regeling voor de politie niet opgenomen.

Wil je meer inzicht in de mogelijkheden van de RVU-regeling naast je ABP-pensioen, dan kun je daarvoor een pensioenambassadeur in het korps raadplegen. Deze zijn via een aanmeldformulier op politie intranet te benaderen. Ook kun je voor nadere vragen bij de NPB terecht. Kijk voor alle FAQ's over de RVU-regeling op www.politiebond.nl/rvu.