23 september 2021

In de herkansing voor ProFit en Taalperfect

Goed nieuws voor collega’s die minimaal twee en maximaal vijf jaar geleden zakten voor de toets ProFit (Professioneel Fit) en/of de toets Taalperfect en daardoor hun opleiding tot Allround Politiemedewerker moesten beëindigen zonder diploma. De Politieacademie biedt deze collega's tijdelijk een extra mogelijkheid om in deze toetsen te herkansen en alsnog hun diploma te halen.

De directie heeft besloten de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van dit jaar zodanig aan te passen dat deze collega’s tot 1 januari 2022 weer kunnen worden toegelaten tot de opleiding om alsnog hun diploma te halen. Voor deze groep geldt dan dat ze voor alle eerder behaalde onderdelen vrijstelling kunnen krijgen. (Normaal gesproken kunnen studenten tijdens een opleiding voor maximaal de helft van de studiepunten vrijstelling krijgen.)

Betere positie
Kon jij tijdens de opleiding tot Allround Politiemedewerker de ProFit-toets niet halen omdat je kampte met een blessure die inmiddels genezen is? Of heb je sinds het verlaten van de opleiding geïnvesteerd in je taalvaardigheid en/of je fysieke ontwikkeling met bijvoorbeeld een coach of docent? Dan kan deze extra herkansingsmogelijkheid voor jou interessant zijn!

Hieronder alle criteria waaraan je moet voldoen op een rijtje:

  • Je hebt langer dan twee jaar geleden en korter dan vijf jaar geleden de basispolitieopleiding Allround politiemedewerker (BPO 2.0) beëindigd EN
  • Je hebt destijds aantoonbaar alle examens en studiepunten gehaald, met uitzondering van Taalperfect en/of de ProFit (Professioneel Fit) EN
  • Je hebt destijds geen negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen EN
  • Je opleiding is niet gestopt vanwege een opleidingsmaatregel of ernstige onregelmatigheden.

LET OP: Bij aanmelding moet je een verklaring van je eenheid overleggen waaruit blijkt dat je sinds de beëindiging van de opleiding in dienst bent gebleven bij de politie en naar tevredenheid van de werkgever relevante werkzaamheden voor het beroep Allround Politiemedewerker hebt uitgevoerd.

LET OP: Bij aanmelding moet je aannemelijk maken dat je de toetsen ProFit en/of Taalperfect) inmiddels wel met succes kunt afleggen ZONDER verdere begeleiding van een docent vanuit de Politieacademie. Een manier om dat te laten zien is bijvoorbeeld het afleggen van een proef-toets op sport- of taalgebied.

Het verantwoordelijke sectorhoofd stelt vast of je voldoet aan de toelatingseisen.

Meer weten over de tijdelijke extra herkansingsmogelijkheid?
Neem contact op met Secretariaat.Sectorleiding.BPO@politieacademie.nl of natuurlijk met het NPB Studentenloket.